Reklama

FAMUR (FMF): Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 3 kwietnia 2012r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 17/2012 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31 marca 2012, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.

Reklama

Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 3 kwietnia 2012r. do 30 maja 2012r. wynosi 50.953.703 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 23 marca 2012 r. zawarta pomiędzy Fazos S.A. a Kompanią Węglową S.A., której przedmiotem jest dostawa 166 sekcji obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 1,2m do nie mniej niż 2,3m do KWK Bolesław Śmiały. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego w terminie do 31 sierpnia 2012r. Wartość netto umowy wynosi 34.503.100 zł. Termin płatności strony ustaliły na 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji ogólnej na okres 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole kopalni oraz gwarancji szczegółowej na okres od 24 do 60 miesięcy w zależności od elementów.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od jej realizacji z winy Wykonawcy. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia do 10 dni włącznie oraz 1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia ponad 10 dni. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy za każdą godzinę opóźnienia zgłoszenia się serwisu gwarancyjnego oraz 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od jej zgłoszenia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od jej realizacji z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 455.130 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2012r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
Waldemar Łaski - Prezes Zarządu
Ireneusz Tomecki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »