Reklama

TAURONPE (TPE): Zawarcie umowy znaczącej z konsorcjum RAFAKO S.A. – MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III - raport 19

Raport bieżący nr 19/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014 r. spółka zależna od Emitenta - TAURON Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający”) zawarła z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. ("Konsorcjum”, "Wykonawca”) umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) bloku ("Umowa”).

Reklama

Umowa została zawarta na następujących warunkach:

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę w formule "pod klucz” bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto na parametry nadkrytyczne, składającego się z kotła parowego, turbozespołu, budynku głównego, części elektrycznej i AKPiA bloku.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4 399 038 500 zł netto (cztery miliardy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) i zostanie powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zgodnie z umową konsorcjum, Rafako odpowiedzialne jest za wykonanie 99,99 proc. prac wymaganych Umową oraz uprawnione do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego ww. udziałowi prac wymaganych Umową.

3. Termin na wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 59 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zaliczki na wykonanie Umowy w kwocie 10 proc. wynagrodzenia brutto. Przed otrzymaniem zaliczki Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu gwarancji zwrotu zaliczki w kwocie równej wysokości otrzymanej zaliczki.

5. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowej oraz w pieniądzu, w wysokości warunkującej zawarcie przedmiotowej Umowy. Zgodnie z Umową, wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wynosi 10 proc. wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Po przekazaniu bloku do eksploatacji Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie pomniejszona do kwoty 3 proc. wynagrodzenia Wykonawcy brutto i zabezpieczać będzie także roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy w okresie rękojmi wynoszącym 24 miesiące od dnia przejęcia bloku do eksploatacji przez Zamawiającego, przy czym niektóre z elementów konstrukcyjnych bloku objęte są wydłużonym okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy.

6. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w przypadkach nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę do łącznej kwoty nie większej niż 25 proc. wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zapisanych w Umowie.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy przez podwykonawców, za pomocą których wykonywać będzie Umowę.

Projekt wpisuje się w Strategię korporacyjną Grupy TAURON zaprezentowaną w raporcie bieżącym nr 25/2011, która zakłada budowę zrównoważonego portfela wytwórczego składającego się z jednostek w technologii węglowej, gazowej oraz odnawialnych źródeł energii. Inwestycja w budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III przyczyni się do zabezpieczenia pozycji Grupy TAURON jako drugiego największego wytwórcy energii elektrycznej na rynku krajowym.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-17Dariusz LuberaPrezes Zarządu
2014-04-17Krzysztof ZawadzkiWiceprzes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »