Reklama

FAMUR (FMF): Zawarcie umowy znaczącej z „MINI MARITZA IZTOK” EAD

Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent, w konsorcjum ze spółką "BALGARSKA ENERGETIKA” AD, dalej zwane Wykonawcą, zawarł w dniu 20.05.2016 r. ze spółką "MINI MARITZA IZTOK” EAD, dalej zwaną Zamawiającym, umowę której łączna kwota przekracza 10% sumy skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich 4 kwartałów i tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę.

Reklama

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostarczenie oraz oddanie do użytku koparek wielonaczyniowych typu SRs 2000 oraz SRs 200 przez konsorcjum "FAMUR – BALGARSKA ENERGETIKA” w ramach projektu dofinansowanego maksymalnie w 50% przez "Kozloduy International Decommissioning Support Fund” zarządzany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Łączna wartość umowy wynosi 25.848.663,00 EUR czyli 114.155.450,41 PLN w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 20.05.2016 r., tj. dnia podpisania umowy. Dostawa przedmiotu umowy ma nastąpić w terminie nie późniejszym niż 156 tygodni od dnia wejścia w życie umowy.

Strony ustaliły następujące warunki wejścia w życie umowy:

1) Podpisanie umowy,

2) Przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu gwarancji dobrego wykonania oraz gwarancji zwrotu zaliczki,

3) Zapłata przez Zamawiającego do Wykonawcy zaliczki w wysokości 15% wartości umowy.

Warunki umowy mogą zostać poddane negocjacji w przypadku gdy w przeciągu 3 miesięcy od jej podpisania powyższe warunki nie zostaną spełnione z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Strony ustaliły następujące warunki płatności:

1) 15% wartości umowy płatne w formie zaliczki w przeciągu 45 dni od dnia złożenia Zamawiającemu gwarancji zwrotu zaliczki oraz ustalonych w umowie dokumentów

2) 85% wartości umowy płatne odpowiednio po zakończeniu realizacji kolejnych etapów umowy/części przedmiotu umowy.

Należności z tytułu umowy regulowane będą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur w terminie do 45 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz ustalonych w umowie dokumentów.

Strony ustaliły kary umowne na poziomie 0,5% wartości kontraktu za każdy tydzień opóźnienia. Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

Gwarancja dobrego wykonania została ustalona na poziomie 10% wartości umowy. Na okres obowiązywania gwarancji jakości wartość gwarancji dobrego wykonania zostanie zredukowana do 3% wartości umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 738 536 tys. zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-23Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu
2016-05-23Dawid GruszczykWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Famur SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »