INTROL (INL): Zawarcie umowy znaczącej z Mostostal Warszawa S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2013 r. powziął informację o podpisaniu umowy znaczącej pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiającym"), a Konsorcjum firm w następującym składzie:

1) INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach - Lider Konsorcjum,

2) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TECHNOFRUIT z siedzibą w Bydgoszczy - Partner Konsorcjum,

Reklama

3) PURICO Krzysztof Molęda z siedzibą w Sosnowcu - Partner Konsorcjum,

zwanym dalej "Wykonawcą".

Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i rozruch systemu oczyszczalnia ścieków oraz systemu wentylacji i kondycjonowania powietrza w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc". Łączna wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) wynosi 26 025 000 PLN netto (32 010 750 PLN brutto). Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 30 czerwca 2015 r.

W umowie zastrzeżono następujące kary umowne na rzecz Zamawiającego:

1. za zwłokę w wykonaniu prac i robót objętych umową, w stosunku do terminów - 0,1% wartości brutto danego odcinka robót za każdy dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości umowy brutto,

2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi - 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 2,5% wartości umowy brutto, poczynając od dnia następnego od upływu terminu przeznaczonego na usunięcie wad,

3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% Wynagrodzenia brutto.

W umowie zastrzeżono następujące kary umowne na rzecz Wykonawcy:

1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego- 10% Wynagrodzenia brutto.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody, Strony zastrzegły sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW
Piotr Jeziorowski - Prezes Zarządu
Stanisław Jurczyński - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Introl SA | Warszawa | Mostostal Warszawa SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »