Reklama

SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym - raport 30

Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 30/2013

Reklama

dot. Zawarcie umowy znaczącej z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym

Zarząd SIMPLE S.A. ("Wykonawca”) informuje, iż w dniu 10 października 2013 r. zawarł umowę ("Umowa”) z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym ("Zamawiający”). Umowa została zawarta na czas oznaczony 52 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Przedmiotem umowy jest Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem klasy ERP (ZSZ-ERP).

Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie 2.299.879,19 zł netto, tj. 2.828.851,40 zł brutto. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie Protokołów Odbiorów.

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych:

1) w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w Umowie w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

2) w przypadku niewykonania lub innego niż określone w pkt 3, 4, 5 i 6 Umowy nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w Umowie,

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie lub w Załącznikach do Umowy - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia,

4) w przypadku przekroczenia czasu usunięcia Błędu liczonego od dnia wyznaczonego na jego usunięcie - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

5) w przypadku opóźnienia w wykonaniu uzgodnionej Wizyty Serwisowej - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na przeprowadzenie Wizyty,

6) w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bez ważnego powodu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowne w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto,

Łączna wysokość kar umownych naliczona przez Zamawiającego nie może przekroczyć wartości łącznego wynagrodzenia umownego.

Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Umowa nie zawiera warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych SIMPLE S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ws informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-11Przemysław GniteckiPrezes Zarządu
2013-10-11Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »