Reklama

EDINVEST (EDI): Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym - raport 22

Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ED invest S.A. ("Zamawiający”, "Inwestor”) informuje o umowie na realizację zespołu mieszkaniowego na osiedlu Wilga VII zadanie 8 w Warszawie oraz fragmentu ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego ("Inwestycja”), podpisanej 20 sierpnia 2014 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "REDOX” sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie ("Wykonawca”).

Wykonawca jest podmiotem powiązanym z ED invest S.A. Dwaj wspólnicy PPU REDOX sp. z o.o. - panowie Marek Uzdowski i Zbigniew Wasilewski są jednocześnie członkami zarządu Spółki. Wybór Wykonawcy, który uczestniczył w przetargu ograniczonym, nastąpił w wyniku negocjacji podjętych po podpisaniu porozumienia rozwiązującego umowę z firmą TIM-nord sp. z o.o., o czym ED invest informował RB nr 21/2014.

Reklama

Umowa przewiduje wykonanie pełnego zakresu robót związanych z realizacją zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnych, zlokalizowanego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie, według pozwolenia na budowę nr 393/PRD/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz odcinka ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od ul. Burzyńskiego do wjazdu na osiedle.

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o możliwości rozpoczęcia robót. Jeśli zawiadomienie nie zostanie przekazanie do 31 sierpnia 2014 r. umowa wygaśnie z przyczyn uznanych za niezależne od obu stron.

Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości inwestycji do odbioru powinno nastąpić do 30 maja 2016 r. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 34.930.000,00pln (bez VAT) i będzie wypłacane sukcesywnie, odpowiednio do procentowego zaawansowania poszczególnych etapów budowy. Zawiera koszty robót budowlanych oraz prac związanych z przygotowaniem realizacji Inwestycji. W ciężar wynagrodzenia mogą być też wliczone opłaty z tytułu dzierżawy terenów przylegających do placu budowy oraz koszty eksploatacji placu budowy. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do robót wykonanych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ostateczne rozliczenie nastąpi po protokolarnym odbiorze technicznym i dostarczeniu przez Wykonawcę, zaakceptowanych przez Spółkę gwarancji wynikających z rękojmi, oraz przedstawieniu oświadczenia o dokonaniu pełnej zapłaty dla wszystkich podwykonawców robót odebranych przez inspektorów nadzoru.

Warunki na jakich umowa została zawarta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Przewidziane kary umowne nie przekraczają 10% wartości umowy oraz nie pozbawiają Stron umowy prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Umowa ma charakter umowy znaczącej, jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 3 w powiązaniu z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-20Zofia Egierska Jerzuy Dyrcz Barbara BanasiewiczPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »