Reklama

QUMAK (QMK): Zawarcie umowy znaczącej z podwykonawcą

Raport bieżący nr 49/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2014 roku została podpisana Umowa podwykonawcza z LOGAN Teleflex (France) S.A.S

Reklama

Przedmiotem ww. Umowy jest zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego w międzynarodowym terminalu lotniczym w Krakowie-Balicach wraz ze świadczeniem usług towarzyszących. Prace te będą realizowane w wykonaniu umowy zawartej przez Spółkę z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2013 r.

Prace objęte Umową mają być wykonane do 30 stycznia 2015 roku.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy wynosi 4.815.000,00 Euro netto.

W odniesieniu do kar, Umowa przewiduje zapłatę kar umownych, m.in.:

- za zwłokę w dostarczeniu, wykonaniu lub świadczeniu elementów przedmiotu Umowy w terminach określonych w umowie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia (brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki każdej z czynności,

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi - 2000 euro za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usuwaniu danej wady

- za niedozwolone ujawnienie informacji określonych jako informacje poufne w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy przypadek niedozwolonego ujawnienia,

- za wypowiedzenie licencji lub sublicencji oprogramowania opracowanego na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia (w wartości brutto)

- za niewniesienie zabezpieczenia rękojmi na zasadach określonych w umowie lub za doprowadzenie do utraty ważności jej zabezpieczenia w wysokości 5%.

- za naruszenie przepisów BHP w wysokości 1.000 Euro za każdy akt naruszenie, jednak suma tych kar nie może przekroczyć 2% wynagrodzenia.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy, zapłaci on karę w wysokości 20 % wynagrodzenia.

Maksymalna łączna wysokość kar umownych, możliwych do naliczenia przez strony umowy z osobna, wynosi 20% wynagrodzenia. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 RMF


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-11Aleksander PlataWiceprezes Zarządu Aleksander Plata
2014-09-11Jacek SuchenekCzłonek ZarząduJacek Suchenek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »