Reklama

KINOPOL (KPL): Zawarcie umowy znaczącej z Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 3 marca 2016 r. umowy znaczącej o współpracy ("Umowa”) pomiędzy Emitentem a Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ("Polsat Media”).

Reklama

Na podstawie niniejszej Umowy Polsat Media świadczył będzie dla Emitenta na zasadzie wyłączności usługi pozyskiwania reklam dla kanałów z portfolio Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., tj. Kino Polska, Kino Polska Muzyka i Filmbox. ("Programy”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy za naruszenie wyłączności nie będzie uważane pozyskiwanie reklam bezpośrednio przez Spółkę w ramach:

- umów barterowych i akcji specjalnych, w których świadczeniem wzajemnym będą usługi reklamowe lub promocyjne kontrahenta w wysokości do 5% czasu reklamowego w danym miesiącu,

- umów z tzw. operatorami platform cyfrowych i sieciami kablowymi oraz innymi podmiotami, w których świadczenie wzajemne polegać będzie na rozprowadzaniu Programów,

- umów dotyczących telesprzedaży.

Polsat Media ma prawo do zawierania z osobami trzecimi w imieniu własnym umów dotyczących emisji reklam w Programach, z uwzględnieniem warunków koncesji, na podstawie której nadawane są Programy oraz innych bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu niniejszej Umowy stanowią wpływy z reklam pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Polsat Media.

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.

Strony Umowy zobowiązały się nie ujawniać jej treści osobom trzecim bez uzyskania zgody drugiej strony, za wyjątkiem współpracowników i pracowników, którzy odpowiedzialni będą za wykonanie umowy, polecenia Sądu lub innego uprawnionego organu oraz biegłemu rewidentowi pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-03Bogusław KisielewskiPrezes Zarządu
2016-03-03Marcin KowalskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »