Reklama

ZAMET (ZMT): Zawarcie umowy znaczącej z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy pomiędzy ThyssenKrupp Industrial Solutions AG ("Zamawiający”) a Zamet Industry S.A. ("Wykonawca”), mocą której Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie dokumentacji technicznej powierzonej przez Zamawiającego, konstrukcję stalową będącą częścią kontraktu pomiędzy Zamawiającym a klientem Zamawiającego – jedną z niemieckich cementowni. Zakres umowy obejmuje zakup materiałów, prefabrykację oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i transport konstrukcji w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na bazie DAP Incoterms 2010.

Reklama

Szacunkowa wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4.494.059 EUR (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć EUR). Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie przewidywanej masy konstrukcji do wykonania w ramach umowy oraz cen za jednostkę masy.

Wykonawca będzie dostarczał wykonaną konstrukcję sukcesywnie, w terminach od października 2016 roku do września 2017 roku. Warunki płatności zakładają częściową płatność wynagrodzenia w formie zaliczki (po przedstawieniu bankowej gwarancji zwrotu zaliczki na zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczki w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), oraz pozostałe płatności sukcesywnie po zrealizowaniu poszczególnych dostaw, z zastrzeżeniem że Zamawiający zatrzyma tytułem kaucji gwarancyjnej 10% wartości faktur, która zostanie zwolniona po przedłożeniu przez Wykonawcę, bankowej gwarancji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, ważnej co najmniej 60 dni po upływie okresu gwarancji jakości. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 30 miesięcy od daty odbioru konstrukcji przez klienta ostatecznego. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, do maksymalnej wysokości 10% wartości szacunkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Umowa została poddana jurysdykcji prawa szwajcarskiego. Pozostałe warunki umowy są powszechnie stosowanymi dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest szacunkowa wartość wynagrodzenia, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 177.508 tys. zł wg stanu na 31.12.2015 r. wynikającego z ostatnio opublikowanego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-12Tomasz JakubowskiPrezes Zarządu
2016-04-12Jan SzymikWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Zamet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »