Reklama

SIMPLE (SME): Zawarcie umowy znaczącej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie - raport 31

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SIMPLE S.A. ("Wykonawca”) informuje, iż w dniu 11 października 2013 r. zawarł umowę ("Umowa”) z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie ("Zamawiający”).

Reklama

Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego nr MZU-24/2013 obejmującego dostawę i wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu do zarządzania uczelnią wyższą składającego się z systemu klasy ERP i systemu obsługi toku studiów wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i użytkowania systemu w ramach projektu "Modelowo Zarządzana Uczelnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Przedmiotem Umowy jest:

1. Realizacja analizy przedwdrożeniowej dla ZISZU;

2. Zakup licencji Oprogramowania dla ZISZU;

3. Realizacja Prac wdrożeniowych Oprogramowania dla ZISZU;

4. Szkolenia z zakresu wdrożonego Oprogramowania;

5. Dostawa i instalacja sprzętu.

Całkowita wartość umowy wynosi 1 737 988,00 PLN brutto (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 0/00 PLN brutto).

W przypadku opóźnienia w wykonaniu usług objętych Umową powyżej 21 dni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości niewykonanej w terminie Usługi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nieprzekraczającej maksymalnej sumy stanowiącej 50% wartości niewykonanej Usługi.

Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Umowa nie zawiera warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej całkowita wartość przekracza 10% kapitałów własnych SIMPLE S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ws informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-11Przemysław GniteckiPrezes Zarządu
2013-10-11Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »