Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zawarcie umowy znaczącej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - raport 25

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2011r., w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.), została zawarta umowa na zakup i wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej (Contact Center i IVR) z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, o wartości 4 990 325,89 zł netto.

Reklama

Umowa obejmuje:

- Dostarczenie i instalacja oraz uruchomienie urządzeń służących do działania Contact Center oraz IVR dla obsługi telefonicznej i internetowej klientów ZUS,

- Dostarczenie oprogramowania na potrzeby funkcjonowania Contact Center i IVR, w tym usługi integracyjne,

- Przeprowadzenie instruktaży,

- Zapewnienie wsparcia przy utrzymaniu dostarczonego rozwiązania, w tym m.in. aktualizacja dostarczonego oprogramowania.

Umowa nakłada na B3System S.A. odpowiedzialność w następującym zakresie:

- W przypadku opóźnienia terminu dostawy i wdrożenia przedmiotu umowy B3System S.A. zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez B3System S.A. z przyczyn niezależnych od ZUS, B3System S.A. zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZUS z przyczyn leżących po stronie B3System S.A., B3System zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto, niezależnie od pozostałych kar umownych. W przypadku stwierdzenia przez ZUS naruszeń umowy, które mogą skutkować jej wypowiedzeniem, ZUS wyznaczy termin 14, dni na ich usunięcie.

- W przypadku opóźnienia terminu dostawy i wdrożenia przedmiotu umowy powyżej 21 dni ZUS może odstąpić od umowy, a B3System S.A. zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto, niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej.

- W przypadku opóźnienia terminu usunięcia wad, B3System S.A. zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia terminów, B3System S.A. zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 0,001% całkowitej ceny przedmiotu umowy brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, liczoną od momentu zgłoszenia awarii przez ZUS.

- Łączna wartość kar z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie nie może być wyższa niż całkowita wartość przedmiotu zamówienia.

- Całkowita odpowiedzialność B3System S.A. związana z niniejszą umową, włączywszy w to kary umowne, nie przekroczy wysokości podwójnej ceny przedmiotu umowy brutto. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za utracone korzyści, szkody nie pozostające w bezpośrednim normalnym związku przyczynowym z jej działaniem lub zaniechaniem. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz innych podmiotów, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki B3System S.A. na dzień 31.03.2011r.
Mirosław Kaliński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »