Reklama

ASSECOPOL (ACP): Zawarcie umowy znaczącej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - raport 19

Raport bieżący nr 19/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 83 000 303,00 zł ("Spółka”) informuje, że w dniu 9 października 2013 roku Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, NIP 521-30-17-228 ("ZUS”) umowę znaczącą na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Umowa została zawarta na okres od 11 października 2013 r. do 10 października 2017 r.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę szerokiego katalogu usług, w tym w szczególności: utrzymania usług aplikacyjnych IT, utrzymania usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT, usług wsparcia procesów zarządzania IT oraz usług Integratora KSI i usług wsparcia zarządzania architekturą korporacyjną ZUS.

Ponadto przedmiot Umowy obejmuje świadczenie usług serwisowych, w tym obsługę incydentów i usuwanie nieprawidłowości działania Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług dodatkowych wynikających z rozwoju KSI ZUS, realizowanych na podstawie osobnych zleceń.

Budżet netto Umowy, na dzień jej zawarcia, wynosi 484.368.000,00 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem zł 00/100), co stanowi kwotę brutto w wysokości 595.772.640,00 zł (słownie pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści zł 00/100).

Niedotrzymanie wynikającego z Umowy poziomu świadczenia usług podlega sankcji w postaci obniżenia wynagrodzenia wykonawcy. W zależności od rodzaju usług obniżenie wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 70%, 77% lub 100% odpowiednio wysokości wynagrodzenia za wykonanie danej usługi.

Łączne obniżenie miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wynagrodzenia za wykonanie usług.

Ponadto w Umowie przewidziane zostały kary umowne za:

- przekroczenie terminów realizacji przedmiotu zlecenia usług dodatkowych określonych w zleceniu, w wysokości 5% wartości brutto zlecenia za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 80% wartości zlecenia,

- odstąpienia przez ZUS od zlecenia usług dodatkowych, z wyłącznej winy Spółki, w wysokości 100% wartości brutt zlecenia usług dodatkowych,

- odstąpienia przez ZUS od Umowy, w przypadku naruszenia przez Spółkę zobowiązania do zachowania poufności, w wysokości 20% wartości budżetu brutto Umowy.

Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 50% budżetu brutto Umowy.

Umowa przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz kwot obniżenia wynagrodzenia jednakże maksymalnie do wysokości budżetu brutto Umowy.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość netto przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, które zgodnie z opublikowanym w dniu 26 sierpnia 2013 r. raportem półrocznym Spółki na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 4 838,6 mln zł.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-10Adam GóralPrezes Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »