Reklama

PULAWY (ZAP): Zawarcie umowy znaczącej - zakupu siatek katalitycznych - raport 53

Raport bieżący nr 53/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka" , "PUŁAWY") informuje, że w dniu 10 grudnia 2012 roku została zawarta ze spółką Mennica Metale Szlachetne SA ("MMS") umowa, której przedmiotem jest dostawa pakietu siatek katalityczno-wychwytujących wykonanych z metali szlachetnych (siatki te są elementem instalacji produkcji kwasu azotowego w Puławach) oraz odzysk metali szlachetnych ze złomu i odpadów.

Reklama

Zgodnie z umową MMS zobowiązuje się do wykonania na warunkach określonych w umowie i dostawy ww. siatek, a następnie po okresie eksploatacji siatek przez Puławy, odzysku z nich metali szlachetnych. Puławy zobowiązują się odebrać siatki i uiścić cenę wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Szacunkowa wartość umowy w tym zakresie wynosi 153 mln zł i jest oparta na notowaniach metali szlachetnych oraz kursie EUR/PLN z dnia 26-11-2012.

Jednocześnie PUŁAWY zobowiązują się do dostawy złomu powstałego z wyniku eksploatacji ww. siatek, natomiast MMS zobowiązuje się go odebrać i uiścić cenę za zawarte w złomie metale szlachetne, wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Szacunkowa wartość umowy w tym zakresie wynosi 122 milinów złotych i jest oparta na notowaniach metali szlachetnych oraz kursie EUR/PLN z dnia 26-11-2012.

Łączna wartość umowy wynosi 275 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje ją jako umowę znaczącą.

Termin realizacji zamówienia każdego pakietu przez MMS wynosi 6 tygodni do wymaganej daty odbioru wskazanej w zamówieniu Puław.

Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od dnia jej podpisania do 31-12-2015 lub do dnia zakończenia eksploatacji łącznego pakietu różnych rodzajów siatek przewidzianych dla poszczególnych instalacji w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron z terminem wypowiedzenia 12 miesięcy

W umowie przewidziane zostało uprawnienie do naliczenia następujących kar bez wskazywania maksymalnego ich poziomu:

dla MMS - w przypadku odbioru przez PUŁAWY postawionych do dyspozycji siatek w terminie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu odbioru potwierdzonego przez MMS w wysokości 0,025% ceny wykonania siatek za każdy dzień opóźnienia w odbiorze siatek.

dla PUŁAW - w przypadku opóźnienia w dostawie siatek w wysokości 0,25% od wartości siatek niedostarczonych w terminie za każdy dzień przerwy w produkcji PUŁAW spowodowanej niedostarczeniem siatek, powodujące niewykonanie przez PUŁAWY swoich zobowiązań wobec odbiorców lub ograniczenia w produkcji.

Ponadto w przypadku rozwiązania umowy na podstawie złożonego przez jedną ze stron umowy wypowiedzenia z terminem rozwiązania wypadającym przed 31.12.2015r, strona wypowiadająca umowę wypłaci drugiej stronie odszkodowanie w równowartości:

- sumy wartości obliczonej za każde niezłożone/niezrealizowane zamówienie w okresie między rozwiązaniem umowy a 31.12.2015

- sumy wartości obliczonej za ilości niedostarczonych/nieodebranych złomów (przy przyjęciu do wyliczenia tej ceny masy złomu z ostatniego dostarczonego złomu) w okresie między rozwiązaniem umowy a 31.12.2015.

Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Puławy współpracowały dotychczas z MMS w formule jednorazowych zleceń. Szacunkowa wartość transakcji zawartych z MMS w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jednorazowych zleceń oraz umowy zawartej w dniu 10 grudnia br) wynosi 338 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje ją jako umowę znaczącą.

Umową o największej wartości jest umowa z 10 grudnia 2012 r. opisana powyżej.
Marek Kapłucha - Członek Zarządu
Wojciech Kozak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »