Reklama

INTROL (INL): Zawarcie umowy znaczącej ze Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A.

Raport bieżący nr 45/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 4 października 2010 r. podpisano pomiędzy Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ("Zamawiającym") a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ("Wykonawcą") umowę znaczącą.

Przedmiotem umowy jest budowa układów wysokosprawnej kogeneracji w SEJ S.A. - zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie "pod klucz", wraz ze świadczeniem usług serwisowych.

Agregaty prądotwórcze zostaną zabudowane w :

1) EC Moszczenica - 1 agregat;

2) EEG EC Pniówek - 1 agregat.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 33 938 800 PLN netto (41 405 336 PLN brutto), w tym:

1) Realizacja przedmiotu zamówienia w części obejmującej budowę układów wysokosprawnej kogeneracji w SEJ S.A. - zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie "pod klucz": 22 591 000 PLN netto (27 561 020 PLN brutto);

2) Świadczenie usług serwisowych: 11 347 800 PLN netto (13 844 316 PLN brutto)

Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 4 lipca 2011 r. tj. w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Świadczenie usług serwisowych obejmuje okres 10 lat od daty podpisania protokołu końcowego pozytywnego odbioru prac, będących przedmiotem umowy.

W umowie został zawarty szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów wykonania umowy pod szczególnymi warunkami opisanymi w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy: 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu;

2. W przypadku nieterminowego wykonania naprawy gwarancyjnej oraz nieterminowego wykonania usługi serwisowej: 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu;

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z powodów leżących tylko po stronie Wykonawcy: 10% wynagrodzenia umownego netto;

4. W przypadku nie osiągnięcia parametrów gwarantowanych wymienionych w umowie:

- 2% wartości umowy netto za każdy 1% spadku mocy elektrycznej, mierzonej na zaciskach generatora w porównaniu z mocą gwarantowaną;

- 2% wartości umowy netto za każdy 1% spadku sprawności elektrycznej w porównaniu ze sprawnością gwarantowaną.

5. W przypadku przepracowania mniejszej ilości godzin przez urządzenie lub dostarczoną część urządzenia wymienioną w umowie w okresie gwarancyjnym (agregat z instalacjami towarzyszącymi) z winy Wykonawcy (tj. usterki, awarie podzespołów etc.) Wykonawca pokryje wszelkie udokumentowane szkody, jakie poniósł Zamawiający, w tym także szkody wynikające z braku produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Wykonawca pokryje także udokumentowane kary naliczane przez odbiorców energii elektrycznej i cieplnej, z tytułu braku produkcji. Wykonawca pokryje koszty konieczne do uzyskania certyfikatów również w przypadku ich braku i konieczności uzyskania ich przez Zamawiającego;

6. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego wykonania usług;

Zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

1. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodów leżących tylko po stronie Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto;

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają rzeczywistej szkody.

Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW
Piotr Jeziorowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: spółki energetyczne | szkody | zarobki | ze | kara | Raport bieżący | Jastrzębie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »