Reklama

UNIBEP (UNI): Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bukowskiej/ Grunwaldzkiej w Poznaniu - raport 40

Raport bieżący nr 40/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 30 lipca 2020 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Bukowskiej/ Grunwaldzkiej w Poznaniu (Umowa).

Reklama

Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od Emitenta, Bukowska 18 MP sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), w której wspólnikiem jest Monday Development sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową oraz niezbędną infrastrukturą. W dwóch budynkach o wysokości od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 170 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowych oraz 169 miejsc garażowych (Inwestycja).

Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na III kwartał 2020 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2021 roku.

Szacunkowe wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 46,0 mln zł netto.

Wynagrodzenie rzeczywiste netto stanowić będzie natomiast sumę kosztów bezpośrednich, kosztów ogólnych oraz marży i nie może przekroczyć kwoty tzw. wynagrodzenia maksymalnego rozumianego jako w/w wynagrodzenie szacunkowe powiększone o kwotę wskazanej w Umowie rezerwy w wysokości ok. 1,1 mln zł.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych, wyrażonych procentowo lub kwotowo, m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy trwającą powyżej 14 dni w odniesieniu do tzw. kamieni milowych lub w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych jakimi może zostać obciążony Emitent nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia szacunkowego. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa wejdzie w życie w dniu następnym po dniu wydania Emitentowi przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia realizacji robót, co powinno nastąpić po podpisaniu przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji oraz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Usługi zastępstwa inwestorskiego na Inwestycji oraz czynności polegające na prowadzeniu działań związanych z marketingiem i sprzedażą lokali powstałych w ramach Inwestycji będzie świadczyła spółka

Monday Development sp. z o.o. , w której 100% udziałów posiada Unidevelopment S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-30Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »