Reklama

GETIN (GTN): ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY NABYCIA AKCJI ALLIANZ BANK POLSKA S.A. - raport 41

Raport bieżący nr 41/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku umowy dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Allianz Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"). Umowa sprzedaży akcji została zawarta pomiędzy Emitentem oraz jedynym akcjonariuszem Banku, tj. Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Sprzedający").

Reklama

W opinii Zarządu Emitenta nabycie Banku ma istotne znaczenie dla Emitenta. Zarząd Emitenta traktuje nabycie akcji Banku, jako inwestycję o charakterze długoterminowym.

Podpisana umowa obejmuje nabycie 93.510 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) istniejących akcji Banku o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 93.510.000 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych), w tym 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji serii A, 23.000 (dwudziestu trzech tysięcy) akcji serii B, 6.000 (sześciu tysięcy) akcji serii C, 9.510 (dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii D, 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji serii E i 4.000 (cztery tysiące) akcji serii F oraz wszystkich akcji nowych emisji, które zostaną wyemitowane przez Bank do dnia zamknięcia transakcji. Nabywane akcje stanowią 100% kapitału zakładowego Banku oraz uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Nabycie akcji Banku nastąpi po spełnieniu wszystkich zawieszających warunków określonych w umowie, a w szczególności po:

- uzyskaniu przez Emitenta, o ile będzie to wymagane, zgody UOKiK na nabycie akcji Banku,

- uzyskaniu przez Emitenta zgody KNF na nabycie akcji Banku,

- wpisaniu do rejestru przedsiębiorców KRS wszystkich podwyższeń kapitału zakładowego Banku dokonanych na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Banku powziętych przed dniem zamknięcia transakcji.

Łączna cena nabycia wskazanych w umowie akcji została określona, jako wartość aktywów netto Banku pomniejszona o uzgodnione przez strony pozycje (dalej "Cena Nabycia"). Na dzień 30.06.2010 roku wartość aktywów netto Banku wynosiła 258 158 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), suma uzgodnionych przez strony odliczeń wynosiłaby na ten dzień 118 158 tys. zł (sto osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), co oznacza, że na wskazany dzień Cena Nabycia wynosiłaby 140 000 tys. zł (sto czterdzieści milionów złotych) (na podstawie niezbadanych danych finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości).

Odpowiedzialność Sprzedawcy za naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy została ograniczona w umowie do wysokości 25% Ceny Nabycia.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Sprzedającym akcje Banku nie zachodzą żadne powiązania.

Suma bilansowa Banku na dzień 30.06.2010 r. wynosiła 1.034.453.000 zł (miliard trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) (na podstawie niezbadanych danych finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
Radosław Boniecki - Prezes Zarządu
Katarzyna Beuch - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »