Reklama

ARCHICOM (ARH): Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Archicom S.A. ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 30 października 2020 roku informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. jednostka zależna Emitenta – Archicom Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zawarła z podmiotem powiązanym Emitenta, tj. spółką pod firmą Willa Idea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Ksawerego Liskego, o powierzchni 0,1512 ha, wraz z prawem własności posadowionych na niej trzech budynków tj. budynku biurowego, stanowiącego zabytek wpisany do rejestru zabytków, o powierzchni zabudowy 395 m2; budynku biurowo-usługowego, o powierzchni zabudowy 557 m2; budynku stanowiącego łącznik komunikacyjny między ww. budynkami, o powierzchni zabudowy 23 m2, a także budowlami i urządzeniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą ("Nieruchomość 1”) oraz prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu przy ul. Ksawerego Liskego, o powierzchni 0,0053 ha ("Nieruchomość 2”) za łączną cenę netto w wysokości 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) plus należny podatek VAT w kwocie 2.415.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy złotych), przy czym zapłata ceny sprzedaży zostanie podzielona na trzy transze. Kwota 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) została zapłacona w terminie określonym w umowie przedwstępnej, kolejna transza w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z kwotą należnego podatku VAT od całej ceny sprzedaży w wysokości 2.415.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy złotych i 00/100), tj. łącznie kwota 2.915.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych i 00/100) zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności, natomiast płatność transzy w kwocie 9.500.000 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) zostanie odroczona w ten sposób, że będzie płatna w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność ("Odroczona Część Ceny”). Za Odroczoną Część Ceny sprzedaży pobrane zostaną należne odsetki w wysokości WIBOR 3M + 3,25% rocznie, obliczone za okres odroczonej zapłaty.

Reklama

Zapłata Odroczonej Części Ceny sprzedaży zostanie zabezpieczona w umowie przenoszącej własność: hipoteką ustanowioną na Nieruchomości 1 do kwoty 14.250.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz oświadczeniem spółki Willa Idea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 k.p.c. do kwoty 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych).

Warunkowa umowa sprzedaży zawiera typowe dla tego typu transakcji postanowienia, w tym dotyczące oświadczeń i zapewnień stron oraz odpowiedzialności stron.

Warunkowa umowa sprzedaży przewiduje, że zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi w terminie 30 dni, licząc od oświadczenia Gminy Wrocław w sprawie niewykonania prawa pierwokupu lub bezskutecznego upływu terminu do złożenia takiego oświadczenia.

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność jest nieskorzystanie przez Gminę Wrocław z prawa pierwokupu, przysługującego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

O zawarciu umowy przenoszącej własność Emitent poinformuje osobnym raportem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-11Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu
2021-01-11Tomasz SujakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »