Reklama

HELIO (HEL): Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz stosownych umów dotyczących zabezpieczenia kredytu - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 28.09.2016 r. dotychczasowej Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r., nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 r., nr 3/2014 z dnia 05.09.2014 r., nr 2/2015 z dnia 26.05.2015 r., oraz nr 5/2015 z dnia 18.09.2015 r., HELIO S.A. ("Kredytobiorca”) zawarła w dniu 23.09.2016 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank”) nową Umowę o kredyt w rachunku bieżącym.

Reklama

Na podstawie ww. umowy Bank udzielił HELIO S.A. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 25.000.000 zł. Kredyt zostanie udostępniony od 28 września 2016 r. do 02 października 2017 r.

Od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki naliczane są w okresach odsetkowych wynoszących jeden miesiąc.

Ustalono na rzecz Banku następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy Kredytu:

1. hipoteka do kwoty 9.375.000 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.800.000 zł na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, tj. zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119 (05-088 Brochów), oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26 (05-083 Zaborów), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

3. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30.000.000 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2019 r.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, z zastrzeżeniem, że za przypadek naruszenia umowy uznano również przejęcie kontroli nad Kredytobiorcą przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z zawarciem nowej umowy kredytowej, o której mowa powyżej Strony podpisały równolegle stosowne umowy dotyczące zabezpieczeń kredytu, w tym:

1. Porozumienie o przeniesieniu zwrotnym przez Bank z dniem 27.09.2016 r. na Kredytobiorcę własności rzeczy przewłaszczonych na rzecz Banku (zapasy magazynowe Kredytobiorcy znajdujące się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów) na podstawie Umowy przewłaszczenia z dnia 17.09.2013 r., o której to Emitent informował raportami bieżącymi nr 3/2013 z dnia 17.09.2013 r. oraz nr 6/2015 z dnia 18.09.2015 r., w celu ustanowienia przez Kredytobiorcę na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci zastawu na tych zapasach,

2. Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów, oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26, 05-083 Zaborów wchodzącą w życie z dniem 28.09.2016 r.; na dzień 07.09.2016 r. wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie wynosiła 16.416.620,20 zł,

3. Oświadczenie o zmianie hipoteki dotyczące hipoteki do kwoty 9.375.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy (KW Nr WA1G/00058436/4), o zastąpieniu z dniem 28.09.2016 r. dotychczasowej wierzytelności zabezpieczonej hipoteką (z tytułu dotychczasowej Umowy kredytu w rachunku bieżącym) wierzytelnością z tytułu nowej Umowy kredytu w rachunku bieżącym.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy finansowania działalności bieżącej Spółki, oraz umowy przewłaszczenia i zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach znaczącej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-23 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »