GLCOSMED (GLC): Zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umów kredytu w rachunku bieżącym oraz o świadczenie usług efinancingu, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (Emitent) przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu umowy o świadczenie usług efinancingu z dnia 26 stycznia 2015 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank). W związku z zawarciem w dniu 12 stycznia 2015 roku umowy kredytu w rachunku bieżącym z tym też Bankiem, umowy te łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej.

Reklama

1) Umowa kredytowa nr 5/CK/20145 kredytu w rachunku bieżącym zawarta dnia 12 stycznia 2015 r.

Kredyt w wysokości 2.000.000,00 EUR (dwa miliony EURO) jest dostępny w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin spłaty upływa w dniu 11.01.2016 r. z istniejącą możliwością przedłużenia go na następny dwunastomiesięczny okres.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta w Banku,

2. Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do równowartości kwoty zadłużenia 3.000.000,00 EUR (trzy miliony EURO) wyrażonej w złotych,

3. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia Emitenta,

4. Cesja wierzytelności handlowych z kontraktów z wybranymi odbiorcami.

Warunkiem uruchomienia kredytu jest ustanowienie wyżej wymienionych zabezpieczeń. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki Euribor 1M z każdego dnia, powiększone o marzę Banku. Bank pobiera standardową prowizję przygotowawczą, od zaangażowania, za przedłużenie okresu obowiązywania umowy kredytu, a także opłatę za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bankowy Emitenta.

2) Umowa o świadczenie usług efinancingu nr DBT/BSH/542/15 zawarta dnia 26 stycznia 2015 r.

Przedmiotem umowy są usługa finansowania polegająca na wykupie przez Bank wierzytelności Emitenta w stosunku do ustalonych w umowie kontrahentów Emitenta, bez prawa regresu Emitenta oraz czynności dodatkowe. Na mocy tej umowy wierzytelności będą przelewane przez Emitenta na rzecz Banku w rozumieniu art. 509-518 Kodeksu cywilnego i na zasadach określonych w umowie i regulaminie. Przedmiotem przelewu są wierzytelności zlecone przez Emitenta do wykupu/ finansowania. Za dzień dokonania przelewu wierzytelności na bank uznaje się datę uruchomienia finansowania. W ramach finansowania, za każdą przelaną wierzytelność Bank zobowiązuje się zapłacić Emitentowi cenę stanowiącą kwotę do wypłaty.

Kwota finansowana to 95% wartości wierzytelności wskazanej na fakturze. Pozostałą część tj. 5% stanowi udział własny Emitenta.

Odnawialny limit finansowania wynosi 8 000 000,00 zł.

Okres obowiązywania limitu finansowania - do 26 stycznia 2016 r.

Stopę dyskontową stanowi odpowiednia stopa WIBOR, określona zgodnie z postanowieniami regulaminu, powiększona o marzę Banku.

Za czynności dodatkowe Bank pobiera standardową prowizję operacyjną oraz prowizję za przyznanie limitu.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku jest pełnomocnictwo do rachunku Emitenta oraz poddanie się Emitenta dobrowolnej egzekucji do kwoty 12 000 000,00 zł

Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium uznania powyższych umów za umowy mające charakter znaczący jest łączna wartość przedmiotu tych umów, tj. 16 556 400,00 zł., (przy czym wartość kredytu w EUR przeliczono wg. średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy kredytowej) przewyższająca tym samym 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Kryterium to wynosi 16 254 100 zł.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-02Ewa WójcikowskaPrezes Zarządu
2015-02-02Aleksandra GawrońskaCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »