Reklama

WASKO (WAS): Zawarcie z Bankiem przez Spółkę Zależną Emitenta umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2018 r. spółka zależna SPC-1 Sp. z o.o. (SPC-1) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki (Umowa).

Reklama

Na podstawie Umowy BGK wystawi na zlecenie SPC-1 gwarancję zwrotu zaliczki na kwotę 30,8 mln zł stanowiącą zabezpieczenie zwrotu zaliczki zgodnie z Umową podpisaną przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), SPC-1, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie oraz SPC-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Konsorcjum) ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Kontrakt), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 29 marca 2018.

Termin ważności gwarancji: do dnia rozliczenia zaliczki z zastrzeżeniem, że proces rozliczenia zaliczki rozpocznie się kiedy zaawansowanie w wykonaniu prac osiągnie 15% wartości Kontraktu, jednak nie dłużej niż do końca realizacji Kontraktu tj. 62 miesiące, do dnia 29.06.2023 roku.

Zabezpieczenie Umowy stanowią:

a) cesja wierzytelności z Kontraktu do wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji Kontraktu w zakresie przysługującym SPC-1, ewentualnie w wysokości na którą wyrazi zgodę Zamawiający, w części nieobjętej cesją z tytułu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy udzielenia gwarancji nr 4618-01330 z dnia 26 marca 2018 roku, natomiast w żadnym wypadku nie niższej niż kwota gwarancji zwrotu zaliczki.

b) poręczenie w całym okresie ważności gwarancji zwrotu zaliczki, udzielone przez WASKO SA;

c) zastaw rejestrowy na Rachunku Kontraktu, prowadzonym w BGK przez który przeprowadzanych będzie 100% przepływów z Kontraktu w zakresie przysługującym SPC-1;

d) cesja wierzytelności z gwarancji dobrego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek wystawionych na zlecenie podwykonawców, których beneficjentem będzie SPC-1 lub WASKO SA (dotyczy podwykonawców których wartość prac wynosić będzie nie mniej niż 20,0 mln zł brutto i którzy skorzystają z tej formy zabezpieczenia);

e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC na kwotę 150% kwoty gwarancji zwrotu zaliczki, tj. 46,3 mln zł, z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lata od ostatniego dnia ważności gwarancji, wskazanego w złożonym w BGK zaktualizowanym Zleceniu udzielenia gwarancji - złożone przez SPC-1 oraz Poręczyciela;

f) upoważnienie do dysponowania środkami na Rachunku Kontraktu, prowadzonym w BGK, przez który przeprowadzanych będzie 100% przepływów z Kontraktu w zakresie przysługującym SPC-1. Rachunek Kontraktu jest rachunkiem zablokowanym;

g) upoważnienie do dysponowania środkami na pozostałych rachunkach bankowych Zleceniodawcy, prowadzonych w BGK które zostaną otwarte po zawarciu niniejszej Umowy.

h) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku/ach bankowym/ch Poręczyciela, prowadzonych w BGK które zostały otwarte do dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz tych które zostaną otwarte w okresie obowiązywania Umowy

i) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku/ach bankowym/ch COIG SA, jakie zostaną wskazane w §1 ust 1 pkt 11d), który/e zostanie/ą otwarty/e w okresie obowiązywania Umowy (COIG SA zobowiązany jest ustanowić w/w zabezpieczenie na rzecz BGK w terminie do 30 dni od daty otwarcia rachunku);

Pozostałe warunki, na których została zawarta umowa, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-06Jarosław ZagórowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »