RAINBOW (RBW): Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 10 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta - raport 4

Raport bieżący nr 4/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Emitent”) – działając w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR”) – niniejszym informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 roku Emitent (jako "Partner”) wraz ze spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. spółką akcyjną prawa greckiego pod firmą White Olive A.E. z siedzibą w Atenach, Grecja (dalej także jako: "Spółka”), powziął informację o podpisaniu przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej jako: "Fundusz”), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1162, zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, będące częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, aneksu nr 10 (zwanego dalej "Aneksem Nr 10”) do umowy inwestycyjnej (dalej jako: "Umowa”) w przedmiocie inwestycji polegającej na udziale kapitałowym Funduszu, wspólnie z Emitentem (jako Partnerem), w spółce White Olive A.E. dla celów finansowania rozwoju działalności White Olive A.E. w zakresie świadczenia usług turystycznych w hotelach stanowiących własność White Olive A.E. lub zarządzanych na zasadzie wynajmu długoterminowego.

Reklama

Emitent informował o zawarciu Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 4/2019 z dnia 13.02.2019 r., a także informował o zwarciu Aneksu Nr 1 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 24/2019 z dnia 09.08.2019 r., o zawarciu Aneksu Nr 2 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 32/2019 z dnia 04.11.2019 r., o zawarciu Aneksu Nr 3 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 40/2019 z dnia 23.12.2019 r., o zawarciu Aneksu Nr 4 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 17/2020 z dnia 31.03.2020 r., o zawarciu Aneksu Nr 5 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 24/2020 z dnia 29.05.2020 r., o zawarciu Aneksu Nr 6 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 28/2020 z dnia 30.07.2020 r., o zawarciu Aneksu Nr 7 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 36/2020 z dnia 25.09.2020 r., o zawarciu Aneksu Nr 8 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 45/2020 z dnia 30.12.2020 r. oraz o zawarciu Aneksu Nr 9 do Umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 3/2021 z dnia 03.02.2021 r.

Na mocy Aneksu Nr 10 strony postanowiły wprowadzić do Umowy następujące zmiany:

(-) zmiana i wydłużenie do dnia 15 kwietnia 2021 roku terminu na ziszczenie się przewidzianych przez Umowę warunków zawieszających realizację przez Fundusz inwestycji, w tym warunków standardowych dla tego typu umów;

(-) zmiana i wydłużenie do dnia 15 kwietnia 2021 roku terminu na uzyskanie ewentualnej (o ile będzie wymagana) zgody właściwego organu antymonopolowego w Grecji na dokonanie koncentracji w związku z planowanym objęciem przez Emitenta (jako Partnera) akcji White Olive A.E., pod rygorem prawa każdej ze stron do rozwiązania Umowy, jeśli taka zgoda nie zostałaby wydana lub organ antymonopolowy wydałby warunkową zgodę antymonopolową;

(-) zmiana i wydłużenie do dnia 15 kwietnia 2021 roku terminu na podjęcie przez Zgromadzenie White Olive A.E. (zobowiązanie Emitenta do spowodowania podjęcia) stosownych uchwał o zmianie umowy spółki White Olive A.E. i o podwyższeniu kapitału zakładowego White Olive A.E., na podstawie których (o czym Emitent informował w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 3/2021 z dnia 03.02.2021 r.): (i) Fundusz obejmie 100.998 akcji spółki White Olive A.E., za kwotę 8.999.931,78 EUR (wkład pieniężny w kwocie w wysokości 8.999.931,78 EUR), (ii) Emitent (Rainbow Tours S.A.) obejmie 11.222 akcji spółki White Olive A.E., za kwotę 999.992,42 EUR (wzajemne potrącenie wierzytelności Emitenta wobec White Olive A.E. z tytułu posiadanych należności w łącznej kwocie w wysokości 999.992,42 EUR z wierzytelnością White Olive A.E. wobec Emitenta z tytułu opłacenia nowo obejmowanych akcji);

(-) zmiana porządkowa odnosząca się do właściwego i poprawnego (zgodnego z pierwotną wolą stron) zapisu warunku dotyczącego jednego ze zdarzeń stanowiących "sprawę istotną” w rozumieniu Umowy, w przypadku którego wymagana jest wcześniejsza zgoda Zgromadzenia White Olive A.E. wyrażona w formie uchwały.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostały bez zmian.

Emitent uznał, że wartość Umowy i jej znaczenie dla działalności prowadzonej w ramach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie informacji o zawarciu Umowy (oraz w konsekwencji wszelkich jej zmian w drodze aneksów do Umowy), jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »