INTERBUD (ITB): Zawarcie z Gminą Lublin warunkowej umowy dotyczącej przebudowy układu komunikacyjnego w okolicach al. Kraśnickiej oraz ulic Jana Pawła II, Raszyńskiej i Gęsiej w Lublinie - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 roku zawarł z Gminą Lublin (Gmina) umowę (Umowa) dotyczącą przebudowy układu komunikacyjnego w okolicach al. Kraśnickiej oraz ulic Jana Pawła II, Raszyńskiej i Gęsiej w Lublinie. Przebudowa układu komunikacyjnego, o którym mowa powyżej wynika z zamiaru realizacji przez Emitenta w rejonie al. Kraśnickiej oraz ulic Jana Pawła II i Gęsiej w Lublinie centrum handlowo – usługowego w postaci parku handlowego.

Reklama

Zgodnie z treścią Umowy, wchodzi ona w życie z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę pierwszego z budynków w obrębie ww. centrum handlowo – usługowego stanie się ostateczna.

Przedmiotem Umowy jest realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na przebudowie oraz budowie układu komunikacyjnego w okolicach al. Kraśnickiej oraz ulic Jana Pawła II, Raszyńskiej w Lublinie zgodnie z zakresem rzeczowym oraz na podstawie zatwierdzonych projektów budowalnych i ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych realizacja układu komunikacyjnego obciąża Emitenta zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Spółka zobowiązana jest ponadto do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego oraz przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wskazana w Umowie szacunkowa wartość jej przedmiotu wynosi 6 mln zł.

Emitent zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy gruntów będących własnością Emitenta przewidzianych pod przyszłe pasy drogowe niezbędne do realizacji obsługi komunikacyjnej inwestycji. Ponadto w związku z zakończeniem budowy Emitent zobowiązał się do bezpłatnego przekazania Gminie nowowybudowanego i przebudowanego odcinka ulic układu komunikacyjnego, o którym mowa powyżej wraz z infrastrukturą do eksploatacji i użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą oraz wszelkimi odbiorcami branżowymi. Zgodnie z treścią Umowy odbiór ostateczny układu komunikacyjnego nastąpi przed uzyskaniem przez Emitenta pozwolenia na użytkowanie pierwszego z obiektów składających się na wskazane wcześniej centrum handlowo-usługowe lecz nie później niż do końca III kwartału 2014 r. z tym, że zakończenie procesu przejęcia inwestycji będzie dokonane przez Gminę do 31 grudnia 2014 r. Jednocześnie wszelkie terminy oddania inwestycji obowiązują jedynie gdy decyzje o pozwolenie na budowę budynku, o którym mowa powyżej oraz inwestycji staną się ostateczne przed dniem 30 października 2013 r. W przypadku natomiast, gdy decyzje, o których mowa powyżej nie uzyskają ostateczności przed dniem 30 października 2013 roku a nieuzyskanie pozwolenia na budowę nie wyniknie z winy Emitenta, to wszelkie terminy odnoszące się do realizacji przedmiotu Umowy ulegną proporcjonalnemu przesunięciu o ten sam okres czasu.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych:

• za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu za każdy dzień zwłoki spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Emitenta, lecz nie dłużej niż 90 dni,

• za nieterminowe usunięcie wad i usterek, w wysokości 0,05% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Emitenta, licząc od daty terminu wyznaczonego przez Gminę na ich usunięcie,

• za zawinione przez Emitenta opóźnienie w wykonaniu obowiązków Emitenta wynikających z treści zawartej Umowy w wysokości 0,05% wartości jej przedmiotu,

• za odstąpienie od Umowy z winy Emitenta w wysokości 3 mln zł.

Jednocześnie Gmina zastrzegła sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za poniesione straty przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Nie wykonanie przedmiotu Umowy w terminie dłuższym niż 90 dni od terminu zakończenia prac wskazanego w Umowie, przy czym wskazany powyżej okres 90 dni stanowić będzie zwłokę spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Emitenta, traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy z winy Emitenta.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-16Krzysztof JaworskiPrezes Zarządu
2013-07-16Jacek DrozdWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Jan Pawel II

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »