Reklama

FERRUM (FER): Zawarcie z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Raport bieżący nr 120/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 listopada 2011r. pomiędzy Emitentem a InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant, InterRisk) zawarta została umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych (Umowa). Na mocy Umowy Gwarant udzielał będzie na rzecz wskazanego beneficjenta ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. W Umowie została ustalona łączna odpowiedzialność Gwaranta z tytułu wszystkich wydanych gwarancji w oparciu o postanowienia Umowy i w okresie jej obowiązywania stanowi sumę odpowiedzialności Gwaranta z wszystkich wydanych gwarancji, która nie może przekroczyć 50 000 000 zł.

W ramach Umowy Gwarant udzielał będzie następujących ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych:

- należytego wykonania kontraktu, z limitem do kwoty 35 000 000 zł, przy czym kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 12 000 000 zł

- usunięcia wad i usterek, z limitem do kwoty 15 000 000 zł, przy czym kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 3 600 000 zł

Gwarant w wykonaniu Umowy będzie wystawiał gwarancje w okresie od 30 listopada 2011 r. do 29 listopada 2012 r.

Zgodnie z Umową w przypadku dokonania przez InterRisk zapłaty na rzecz beneficjenta gwrancji z tytułu udzielonej mu gwarancji, Emitent zwróci InterRisk kwotę wypłaconą na podstawie tej gwarancji w terminie 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą Emitent zapłaci Gwarantowi dodatkowo odsetki ustawowe. Jednocześnie Emitent zobowiązany jest zwrócić Gwarantowi kwotę wypłaconą beneficjentowi gwarancji z tytułu gwarancji, pomimo istnienia sporu z beneficjentem gwarancji, co do podstawy żądania zapłaty zobowiązania Emitenta objętego gwarancją.

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Gwaranta wynikających z tytułu udzielonych gwarancji, Emitent podpisał pięć weksli własnych in blanco z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku wystąpienia przez beneficjenta gwarancji z żądaniem wypłaty z tytułu jakiejkolwiek gwarancji Gwarant ma prawo wypowiedzenia Umowy, w części dotyczącej udzielenia kolejnych gwarancji, ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia danej gwarancji.

Kryterium uznania powyższej Umowy za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »