Reklama

POZBUD (POZ): Zawarcie z PKO BP S.A. Aneksu nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

Raport bieżący nr 7/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2011 z dnia 22.04.2011 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, że w dniu 13 lutego 2013 r. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. - Regionalnym Oddziałem Korporacyjnym w Poznaniu Aneks nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22.04.2011 r., który ustala nową treść w/w Umowy

1) Aneks nr 2 do w/w Umowy, ustalający nową treść umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22.04.2011 r., został podpisany w dniu 13 lutego 2013 r.

2) Na podstawie Umowy Bank udzielił Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 40.700.000,00 zł na okres od dnia 22.04.2011 r. do dnia 13.02.2016 r., w ramach którego Emitent może korzystać z:

a) kredytu w rachunku bieżącym,

b) kredytu obrotowego odnawialnego,

c) kredytu obrotowego nieodnawialnego,

d) gwarancji bankowych

3) Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A w wysokości 1,35 %.

4) Prowizje i opłaty bankowe naliczane są w oparciu o obowiązującą Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO BP S.A. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu wynosi 0,0%.

5) Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP S.A. związanych z wykorzystaniem limitu stanowią:

a) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków bieżących Emitenta, prowadzonych przez PKO BP SA (złotowych oraz walutowych),

b) blokada środków na rachunku bankowym Emitenta w PKO BP S.A.,

c) hipoteka łączna do kwoty 23.800.000,00 zł ustanowiona na:

- użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącymi własność Emitenta, położonych w Słonawach, opisanych w księdze wieczystej nieruchomości nr PO1O/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

- nieruchomości położonej w Słonawach, stanowiącej własność Emitenta, opisanej w księdze wieczystej nr PO1O/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

d) hipoteka łączna do kwoty 17.500.000,00 zł na użytkowaniach wieczystych gruntu wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi własność Emitenta, położonych w Grzywnie, gmina Chełmża, opisanych w księgach wieczystych TO1T/00039487/9, nr TO1T/00067216/4 i TO1T/00050973/6, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

e) zastaw rejestrowy na 2.500.000 sztuk akcji Emitenta (imiennych serii A uprzywilejowanych), należących do spółek Eagle 2 Andrzejak S.K.A., Eagle 3 Andrzejak S.K.A. oraz do p. Magdaleny Andrzejak,

f) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (materiałach, produktach gotowych i towarach) do kwoty 4.000.000,00 zł,

g) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa powyżej,

h) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa powyżej,

i) przelew wierzytelności pieniężnych z kontraktów handlowych finansowanych przez PKO BP S.A..

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »