Reklama

WIELTON (WLT): Zawarcie z SAF - HOLLAND POLSKA sp. z o.o. umowy ramowej na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczep

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Wielton) informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa ramowa zawarta pomiędzy Emitentem a SAF - HOLLAND POLSKA spółka z o.o. z siedzibą w Trzciance (Dostawca, SAF-HOLLAND) na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczep (Umowa). Przedmiotem Umowy jest dostarczanie do Wielton przez Dostawcę komponentów do budowy przyczep i naczep produkowanych przez grupę Wielton tj. wyrobów produkcji grupy SAF - HOLLAND oraz wyrobów innych firm - zgodnie ze składanymi przez Wielton zamówieniami oraz w ramach limitu zadłużenia Emitenta w zapłacie za odebrane wyroby w umownej wysokości.

Szacunkowa wartość Umowy może wynieść do 15 mln euro co po przeliczeniu wg według średniego kursu NBP na dzień otrzymania Umowy odpowiada kwocie do 62,8 mln zł. Jednocześnie Emitent informuje, iż rzeczywista łączna wartość dostaw wykonywanych w ramach Umowy uzależniona będzie od wolumenu zamówień składanych w oparciu o bieżące potrzeby produkcyjne Emitenta.

Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. z możliwością jej jednostronnego wypowiedzenia w terminie 180 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym następuje wypowiedzenie.

Umowa zawiera postanowienia w zakresie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- na rzecz Wielton S.A. - w przypadku zwłoki z przyczyn, za które odpowiada SAF HOLLAND - 0,1% wartości netto towaru za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 10% wartości netto towaru),

- na rzecz SAF HOLLAND - 0,1% wartości netto towaru, jeśli Wielton odstąpi od wykonania umowy z powodu okoliczności, za jakie odpowiada Wielton (nie więcej niż 10% wartości netto towaru) oraz kara umowna w wysokości odsetek ustawowych w przypadku nie zapłacenia w umownym terminie należności z tytułu dostawy.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Umowy w przypadku gdyby kara umowna nie pokryła całości poniesionej szkody strona, która szkodę poniosła może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pozostałe warunki oraz postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Andrzej Szczepek - Prezes Zarządu
Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Śniatała - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »