Reklama

POZBUD (POZ): Zawarcie z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler S.A. w okresie 12 miesięcy umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2012 z dnia 11.12.2012 r. dot. wyboru oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" informuje, że w dniu 01 marca 2013 r. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie umowę z dnia 28 lutego 2013 r. o udzielenie gwarancji kontraktowej Nr 10/014453/2013-10/014454/2013 do wysokości 11.393.619,56 zł . W związku z powyższym umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 15.993.619,56 zł, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Emitenta przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z w/w firmą, a mianowicie:

1) Umowa z dnia 28 lutego 2013 r. o udzielenie gwarancji kontraktowej Nr 10/014453/2013 -10/014454/2013 została podpisana w dniu 01 marca 2013 roku.

2) Stronami niniejszej umowy są: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie jako Gwarant S.A. oraz POZBUD T&R S.A. jako Wnioskodawca.

3) Przedmiotem niniejszej umowy jest wydanie na wniosek Emitenta, Konsorcjum firm w składzie: POZBUD T&R S.A., TORPOL S.A. i "Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR" jako Wykonawcy, gwarancji należytego wykonania Umowy ( Zaprojektowanie i wykonania robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" ) i właściwego usunięcia wad na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Beneficjenta).

4) Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z tytułu udzielonej gwarancji stanowi suma gwarancyjna wynosząca 11.393.619,56 zł, przy czym:

- gwarancja do wysokości 11.393.619,56 zł, stanowiąca zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy, powstałych z tytułu niewykonania lub należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę zostaje udzielona do dnia 12 maja 2015 r.,

- gwarancja do wysokości 3.418.085,87 zł, stanowiąca zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy, powstałych z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez Wykonawcę wad fizycznych powstałych w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej rękojmi za wady, zostaje udzielona do dnia 03 czerwca 2018 r. r.,

5) Prowizja z tytułu udzielonej gwarancji wynosi 1,1 % sumy gwarancyjnej w skali roku, tj. 394.580 zł i płatna jest przez Emitenta jednorazowo przed wydaniem gwarancji.

6) Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. wynikających z wypłaty z tytułu udzielonej gwarancji jest wystawiony przez Emitenta weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja bankowa na kwotę stanowiącą 50 % wysokości gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu i gwarancja bankowa na kwotę stanowiącą 50 % wysokości gwarancji zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek.
Agnieszka Lachor - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »