Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącego Kontraktu - raport 30

Raport bieżący nr 30/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A.( "Emitent") informuje, że w dniu 14 marca 2011 r. został podpisany Kontrakt Nr 45/2011, którego przedmiotem jest "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków" w ramach zamówienia finansowanego ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności ("Kontrakt").

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach. Wykonawcą natomiast jest Konsorcjum Firm w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie jako "Lider Konsorcjum", Emitent jako "Partner Konsorcjum" oraz MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu jako "Partner Konsorcjum" działający na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w dniu 1 grudnia 2010 r.

Reklama

Zgodnie z Umową Konsorcjum zawartą w dniu 1.12.2010 r. Emitentowi przypada kompleksowe wykonanie ok.45 % całości robót objętych Kontraktem, przy czym szczegółowy zakres robót przypadających do wykonania przez każdą ze stron Konsorcjum, zostanie ustalony w odrębnej umowie realizacyjnej, która ma zostać zawarta w terminie 21 dni od podpisania Kontraktu.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi 40.064.220,85 zł. (czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia tysięcy 85/100) w tym VAT 7.224.695,57 zł. (siedem milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 57/100).

Termin zakończenia robót został ustalony na maksymalnie 24 miesiące licząc od daty wejścia Kontraktu w życie, jednak nie później niż do 31.05.2013 r. Kontrakt wchodzi w życie w dniu 14.03.2011 r.

Zgodnie z Kontraktem zostały ustalone następujące kary umowne:

1.Za każdy przypadek niedotrzymania procentowego Postępu Robót Zamawiający będzie mógł żądać kary umownej w kwocie równej 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Maksymalna kwota kary za zwłokę nie ma zastosowania do niniejszej kary,

2.Maksymalna kwota kar za zwłokę - 10 % ceny kontraktowej,

3.Kara umowna za odstąpienie od Kontraktu - 10% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) za odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

4.Kara umowna za wypowiedzenie Kontraktu - 10% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) za wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego przed ukończeniem robót wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy kary umowne określone w Kontrakcie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

Kontrakt przewiduje, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Kontrakt składa się z 3 części: Aktu Umowy, Warunków Ogólnych, które stanowią warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz wydanie drugie angielsko-polskie 2004 oraz Warunków Szczególnych, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

Pozostałe warunki Kontraktu nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

W związku z powyższym Kontrakt został uznany za znaczący, gdyż jego przedmiot ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »