Reklama

ZEG (ZEG): Zawarcie znaczącej umowy - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach (Emitent), informuje, że w dniu 22 lipca 2010 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana znacząca umowa z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy z dnia 20 lipca 2010 r. są:

1. Konsorcjum firm:

- Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. - jako Lider Konsorcjum

- Zakład Projektowania i Doradztwa Technicznego "GORPROJEKT" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - jako Partner 1

Reklama

- "OPA-ROW" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku - jako Partner 2,

które występują razem jako Wykonawca.

2. Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest: "Zabudowa instalacji do spalania gazu ujmowanego przez powierzchniową stację odmetanowania w KW S.A. Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch Sośnica.

Wartość umowy: 6.820.000,00 zł netto.

Okres realizacji całego zamówienia: do 30.12.2010 r.

Umowa przewiduje kary umowne.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości netto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości netto umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji,

c) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, w wysokości 0,1% wartości netto umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia obustronnie ustalonego jako termin usunięcia wad lub usterek,

d) za nie uzyskanie gwarantowanej ilości godzin pracy w roku przez instalację z powodu udokumentowanych awarii lub innych przyczyn zależnych od Wykonawcy uniemożliwiających pracę instalacji, w wysokości 0,1% wartości netto umowy, za każde pełne 100 godzin.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości netto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

Ponadto strony umowy uzgodniły wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto, tj. kwoty 416.020,00 zł w formie gwarancji bankowej, która zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta, wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, których mowa w §2 ust.1 pkt 44) i §2 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Kapitał własny Emitenta wynosi według stanu na dzień 31 marca 2010 r. 31.485 tys. zł.

Ostatni raport o sumie umów zawartych z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach, spełniających łącznie kryterium uznania za znaczącą umowę Emitent opublikował w dniu 10 czerwca 2010 r. - raport bieżący nr 13/2010.

W okresie od 10.06.2010 r. do 22.07.2010 r. suma wartości umów zawartych z Kompanią Węglową S.A. wyniosła 8.283.697,00 zł i tym samym przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta tj. wartość 3.148,5 tys. zł.

W tym okresie umową o największej wartości była umowa, o której Emitent informuje w dzisiejszym raporcie.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 w związku z §2 ust.2 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Adam Trzeciak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Katowice | Raport bieżący | kara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »