ZREMB (ZRE): Zawarcie znaczącej umowy. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01 września 2010r. powziął informację od Zarządu Spółki zależnej od Emitenta tj. Hemex - Budownictwo Spółka z o.o., o następującej treści:

"Zarząd Spółki Hemex - Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.08.2010r. zawarł umowę na wykonanie prac budowlanych dla zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap".

Reklama

Zamawiającym jest Urząd Miasta i Gminy Skępe.

1.Całkowita wartość netto: 4.098.102,33 złotych (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwa 33/100) złotych.

2.Termin zakończenia realizacji - 10 Styczeń 2012r.

3.Przewidziane kary umowne:

-Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

-Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia ,

-Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

-W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów,

-Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

-Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie,

-Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru."

Umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu
Danuta Maria Wruck - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: budowy | Raport bieżący | Chojnice | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »