TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej umowy - raport 66

Raport bieżący nr 66/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu 29.09.2010 r. od jednostki zależnej tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA informacji o otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA od jednego z Banków podpisanego Aneksu do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Banku, który zwiększa wartość Umowy, w skutek czego Umowa ta łącznie z innymi umowami zawartymi z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta i jednostkę zależną od Emitenta tj. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, w którym Emitent posiada 100% akcji, spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Umowa o największej wartości - Umowa grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Banku "Fundusze za pół ceny" została zawarta 06.09.2010r.

Umowa określa zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Banku oraz prawa i obowiązki stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez TU na Życie EUROPA SA Ubezpieczonemu na wypadek zgonu Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Składka płatna jest w złotych polskich, jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA.

Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w następnym dniu wyceny po dniu zapłaty składki.

Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu równa jest:

1) jeżeli w chwili zgonu Wiek Ubezpieczonego nie przekroczył 80 lat:

1% * Składka Zainwestowana + 100% * Wartość Rachunku w Dacie umorzenia,

2) jeżeli w chwili zgonu Wiek Ubezpieczonego wynosił 81 lat i więcej:

0,1% * Składka Zainwestowana + 100% * Wartość Rachunku w Dacie umorzenia.

Warunki finansowe, na jakich TU na Życie EUROPA SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana: przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przez Ubezpieczyciela - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Umowa weszła w życie z dniem 06.09.2010r.

Szacowany przypis składki z tej umowy, według PSR, w okresie 5 lat wynosi 16 mln zł.

Wartość umów (szacowany łączny przypis składek z umów zawartych z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy) w okresie 5 lat, według PSR, wynosi 35,1 mln zł.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Europa | Raport bieżący | ubezpieczenia | towarzystwo | składka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »