WAWEL (WWL): Zawarcie znaczącej umowy - raport 22

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 29.09.2010 r. pomiędzy Emitentem (zwanym dalej Inwestorem), a Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym "Łęgprzem" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1 (zwana dalej Generalnym Wykonawcą) został zawarty aneks nr 2 do umowy z dnia 06.04.2010 r. (zwanej dalej Kontraktem) dotyczącą wykonania w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych składających się na realizację inwestycji tj. rozbudowa zakładu Wawel S.A. w Dobczycach. Zawarty w dniu 29.09.2010 r. aneks nr 2 zwiększył przedmiotowy zakres Kontraktu.

Reklama

Łączna wartość netto wynagrodzenia (zwanego dalej Wynagrodzeniem) z tytułu realizacji Kontraktu (po zawarciu aneksu nr 2) wynosi 21.623.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące).

Za każdy dzień przekroczenia kluczowych terminów realizacji Kontraktu, Inwestor ma prawo żądania od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,15 % łącznej kwoty Wynagrodzenia.

Za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Kontraktu, inny niż przekroczenie terminów realizacji inwestycji, Inwestorowi przysługuje prawo żądania od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% łącznej kwoty Wynagrodzenia.

W wypadku odstąpienia od Kontraktu przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie

Generalnego Wykonawcy, ten ostatni będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Inwestora

kary umownej w wysokości 20 %Wynagrodzenia.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Inwestora do dochodzenia zapłaty odszkodowania

przekraczającego wysokość kary umownej.

Umowa przewiduje prawo odstąpienia przez Inwestora od Kontraktu w przypadkach opisanych w umowie. Prawo odstąpienia uzależnione jest od wystąpienia jakiekogolwiek przypadku nienależytego wykonania Kontraktu przez Generalnego Wykonawcę. Ze względu na specyfikę prawa odstąpienia (obszerność uregulowania uprawnienia do odstąpienia) w raporcie ogranicza się informację jedynie co do faktu istnienia tego uprawnienia.

Warunkiem wejścia w życie kontraktu jest:

- zawarcie wymaganych ubezpieczeń przez Generalnego Wykonawcę,

- dostarczenie przez Generalnego Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej dobrego wykonania na kwotę równą 10% Wynagrodzenia,

- uzgodnienie i podpisanie przez Strony Harmonogramu Przepływu Środków Finansowych,

- uzgodnienie z Inwestorem szczegółowego Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Kontraktu.

Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zarobki | kara | Wawel SA | Raport bieżący | Wawel
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »