Reklama

ZPUE (PUE): Zawarcie znaczącej umowy - raport 34

Raport bieżący nr 34/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana Umowa o roboty budowlano-montażowe zawarta pomiędzy ZPUE S.A., jako Wykonawcą a firmą Swedspan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiającym.

Przedmiotem wskazanej Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlano-montażowych pod nazwą "Zasilanie firmy Swedspan Polska Sp. z o.o. z GPZ 110/15 kV" na terenie Gminy Orla o wartości brutto 10.614.000,00 zł. (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy złotych).

Reklama

Przedmiot Umowy będzie realizowany etapami, począwszy od dnia 8 listopada, szczegółowy zakres prac został określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. Rozliczenie poszczególnych etapów będzie następować fakturami częściowymi, tj. obejmującymi czynności wykonane w ramach danego etapu prac. Całkowite rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi po odbiorze końcowym całości przedmiotu Umowy bez wad.

Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do podania napięcia nastąpi do dnia 28 lutego 2011 roku, natomiast zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego nastąpi nie później niż dwa tygodnie od wskazanego terminu.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz należytego usunięcia wad i usterek, Wykonawca wręczy Zamawiającemu gwarancje ubezpieczeniowe.

Strony dopuściły możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych w tejże Umowie, przy czym sytuacje, w których stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przedmiotowa Umowa przewiduje możliwość naliczania kar umownych w przypadku opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Strony nadto dopuszczają możliwość obciążenia strony, z której winy druga ze stron odstępuje od przedmiotowej umowy, karą w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

W przypadku, gdy szkoda przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zarząd ZPUE S.A. uznał transakcję za znaczącą z uwagi na wartość Umowy, która przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki za I półrocze 2010 roku.
Andrzej Grzybek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »