Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 78

Raport bieżący nr 78/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 5 października 2011 r. pomiędzy BRE.locum S.A. w Łodzi jako Inwestorem a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą została podpisana umowa ("Umowa"), której przedmiotem jest: rozbiórka istniejących budynków przemysłowo-magazynowych wraz ze związanymi z nimi elementami infrastruktury technicznej i ogrodzeniem oraz budowa budynku mieszkalno -usługowego z garażem podziemnym oznaczonego literą B, stanowiącym część zespołu zabudowy mieszkaniowo - usługowej przy ul. Matejki 2 i ul. Sienkiewicza we Wrocławiu, z niezbędnym uzbrojeniem terenu, przyłączami i systemem komunikacyjnym, zielenią, ogrodzeniem, elementami małej architektury.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie netto w kwocie 18.830.000,00 zł. (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych) + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wykonanie Umowy obejmuje również współpracę z DOM.developer BETA Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu w ramach jej inwestycji na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Matejki 2 i ul. Sienkiewicza, na której budowany jest budynek mieszkalno - usługowy z garażem podziemnym oznaczony literą A, w zakresie niezbędnym do koordynacji prac i wykonywania elementów łączących lub integralnie związanych z obu inwestycjami.

Zakończenie wszystkich prac objętych Umową nastąpi po podpisaniu przez Strony Umowy "Protokołu Odbioru Końcowego" w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1.Inwestor zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę pieniężną za odstąpienie Generalnego Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy określonego w Umowie

2.Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary pieniężne za:

a)odstąpienie Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy określonego w Umowie,

b)opóźnienie w realizacji robót objętych Umową w wysokości 0,3% ryczałtowego wynagrodzenia określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia odpowiednich terminów określonych w Umowie, z tym, że nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia,

c) opóźnienie w realizacji miesięcznych zakresów robót objętych Umową w wysokości 0,3% ryczałtowego wynagrodzenia określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia miesięcznego terminu realizacji robót, z tym, że nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia,

d) opóźnienia w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości wykonania robót objętych niniejszą Umową, w kwocie 0,05% ryczałtowego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek, z tym, że nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia.

3.Maksymalna wartość wszystkich kar, jakich jedna ze Stron może domagać się od drugiej Strony nie może przekraczać 10% wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy określonego w Umowie,

4.Zastrzeżone w Umowie kary pieniężne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez Generalnego Wykonawcę umowy realizacji inwestycji na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Matejki 2 i ul. Sienkiewicza, z DOM.developer BETA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jednak nie później niż do dnia 12 października 2011 r. (warunek zawieszający). W przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego Umowę uważa się za niezawartą.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »