Reklama

PBOANIOLA (PBO): Zawarcie znaczącej umowy - raport 60

Raport bieżący nr 60/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 23 grudnia 2011r. Spółka zawarła umowę z firmą Cofora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zlecający) dotyczącą wykonania robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa o wartości 5,12 mln zł netto (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych). Przedmiotem kontraktu jest wykonanie prac związanych z wybudowaniem inwestycji w systemie "pod klucz" salonu samochodowego w Katowicach, wraz z serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym oraz infrastrukturą techniczną.

Reklama

W/w wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość prac budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w/w obiektu, w terminie 6 miesięcy od daty przekazania przez Zlecającego placu budowy. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 15 stycznia 2012r.

Rozliczenie robót realizowanych przez Wykonawcę dokonane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych co miesiąc przez Wykonawcę oraz faktury końcowej, w oparciu o protokoły potwierdzające wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych.

Wykonawca udzielił Zlecającemu nieodwołalnej i bezwarunkowej zgody do potrącenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z ustanowionej kaucji w wysokości 208.907 zł (dwieście osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych). W przypadku gdyby roszczenia Zlecającego przekroczyły wartość kaucji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zlecającego o tym fakcie gwarancji bankowej dotyczącej należytego i terminowego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy. Kwota kaucji zostanie zwolniona przez Zlecającego po dostarczeniu przez Wykonawcę gwarancji bankowej na kwotę 5% wartości wykonanych robót, ważnej przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

Wykonawca udzieli Zlecającemu gwarancji na całość robót budowlanych i instalacyjnych na okres 5 lat oraz na konstrukcję i pokrycia dachowe na okres 10 lat.

Zapisy umowy stanowią, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zlecającego kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu zakończenia prac budowlanych. Maksymalna wysokość kar umownych została ograniczona do kwoty 10% wynagrodzenia Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę lub Zlecającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »