CNT (CNT): Zawarcie znaczącej umowy - raport 3

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2012 roku zawarta została przez Spółkę, reprezentującą Konsorcjum firm w składzie:

1. "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu - Lider Konsorcjum

2. Bilfinger Berger Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie - Partner Konsorcjum,

z Gminą Dąbrowa Górnicza ("Zamawiający") znacząca umowa dotycząca wykonania robót budowlanych pn. "Kontrakt W 5 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice" - ZP. JRP.271.4.47.2011.

Reklama

Cena ofertowa brutto wynosi: 77.478.875,45 PLN.

Czas na Ukończenie Robót: 30 czerwca 2014 r.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego na mocy Klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] - w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy,

- za opóźnienie Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy - w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) za każdy dzień opóźnienia, licząc od ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania według zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Spółki w Raporcie bieżącym nr 134/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku informował o wyborze oferty Spółki na przedmiotowym zadaniu w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Bilfinger Berger Budownictwo SA | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »