Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu wczorajszym od jednostki zależnej, tj. OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. informacji o zawarciu przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z jednym z banków Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, która łącznie z innymi umowami zawartymi z tym bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w którym Emitent posiada 100% akcji i OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w którym Emitent posiada 51 % akcji, spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Umowa o największej wartości - Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Bezpieczny Zysk" została zawarta 15 lutego 2012 r. przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i dożycie ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe OPEN LIFE Życie S.A. na wypadek zgonu oraz w przypadku dożycia Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności . Ponadto przystąpienie do ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonemu inwestowanie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Składka inwestowana jest w jeden UFK, w którym nie występują gwarancje inwestycyjne.

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich. Cechą szczególną ubezpieczenia jest wypłata kwartalnego udziału w zysku.

Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń OPEN LIFE Życie S.A. w stosunku do danego Ubezpieczonego trwa do 85 roku życia, okres wymagalności składki wynosi 5 lat.

Suma ubezpieczenia na życie to suma wartości funduszu oraz 100 PLN. Suma ubezpieczenia na dożycie równa jest wartości UFK na moment ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

Umowa została zawarta na okres 1 roku i może zostać rozwiązana przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Warunki finansowe, na jakich OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem zawarcia.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 30 mln zł, natomiast szacowana wartość umów zawartych z tym bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 83,2 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy jak i wartość umów zawartych z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie 5 lat.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »