Reklama

CASHFLOW (CFL): Zawarcie znaczącej umowy - raport 43

Raport bieżący nr 43/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 27 lipca 2012 roku została zawarta umowa pożyczki ze spółką Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Stark Development S. A. z siedzibą w Chorzowie pożyczki w kwocie 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) na rzecz Cash Flow S. A.

Zawarta w dniu 27 lipca 2012 roku umowa jest umową na czas określony, zwrot środków pieniężnych uzyskanych przez Emitenta został ustalony przez strony na dzień 31 lipca 2013 roku. Kwoty pożyczki zostaną wypłacone w dwóch transzach, kwota 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych) zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej w dniu 30 lipca 2012 roku, natomiast kwota 1.500.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej w dniu 31 lipca 2012 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone jako suma stopy WIBOR3M oraz marży w wysokości 8,88 % (słownie: osiem procent osiemdziesiąt osiem setnych). Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki będą wypłacane miesięcznie z dołu, do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki są należne. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonane przez którąkolwiek ze stron najwcześniej w dniu 1 września 2012 roku. Zabezpieczeniem umowy pożyczki jest poręczenie dokonane przez osoby trzecie (Grzegorza Gniadego, Annę Iglińską - Gniady oraz Mewa S. A.), poddanie się egzekucja przez Emitenta oraz poręczycieli w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz przekazanie poręczonego weksla własnego, wystawionego przez Emitenta. Wypłata kwoty pożyczki została uzależniona przez Pożyczkodawcę od uprzedniego ustanowienia zabezpieczeń opisanych powyżej (warunek zawieszający).

Reklama

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została również zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu, poza tymi, które zostały opisane w poprzednim akapicie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest kwota będąca przedmiotem umowy pożyczki, która to przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, wynoszących na dzień 22 maja 2012 roku 15.876 tyś złotych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »