Reklama

POLICE (PCE): Zawarcie znaczącej umowy - raport 38

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. informuje, że w dniu 24 października 2012 r. otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę pakietu umów zawartych przez Z. Ch. "Police" S.A ("Emitent", "Kupujący") z HANDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedawca"), dotyczących dostaw paliwa gazowego, obejmujący:

1) Umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego określającą:

- postanowienia regulujące tryb zawierania Kontraktów Indywidualnych sprzedaży paliwa gazowego;

- szczegółowe postanowienia Kontraktów Indywidualnych; oraz

- inne postanowienia dotyczące współpracy pomiędzy stronami w związku z wykonywaniem Kontraktów Indywidualnych.

Umowa zawarta została na czas nieoznaczony.

2) Zawarty w oparciu o opisaną wyżej Umowę ramową Kontrakt Indywidualny ("Kontrakt") regulujący warunki sprzedaży paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2015 r. Kontrakt określa roczne i miesięczne, nominalne ilości dostarczanego Paliwa Gazowego oraz ilości minimalne dla każdego okresu kontraktowego.

Cena kontraktowa ustalana będzie dla każdego okresu miesięcznego na podstawie formuły cenowej opartej o średnią notowań dobowych na Europejskiej Giełdzie Energii oraz średnią arytmetyczną kursów wymiany PLN/EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski z opcją zmiany na zaoferowaną przez Sprzedającego Cenę Fix dla ilości kontraktowej w odpowiednim okresie dostaw.

W przypadku nieodebrania przez Kupującego minimalnej ilości kontraktowej paliwa gazowego Kontrakt przewiduje zapłatę kary umownej w wysokości 90% wartości nieodebranego paliwa gazowego powiększoną o koszty poniesione przez Sprzedawcę w odniesieniu do takiego nieodebranego paliwa. Przy czym jeśli takie nieodebrane paliwo zostanie następnie odebrane przez Kupującego w dwóch kolejnych okresach kontraktowych, wówczas kary te będą pomniejszały cenę tak odebranego paliwa.

Kontrakt nie przewiduje możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Za niedostarczone ilości paliwa gazowego Sprzedawca udzieli Kupującemu bonifikaty odpowiadającej bonifikatom udzielonym Sprzedawcy przez operatorów systemów przesyłowych, z usług których korzystał wykonując niniejszy Kontrakt.

Pozostałe warunki Kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Kontraktu wynosi 125.000 tys. zł.

3) Porozumienie przewidujące możliwość przeniesienia dostaw paliwa gazowego w ramach Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w przypadku braku możliwości odbioru paliwa gazowego przez Z. Ch. "Police" S.A.

Po zawarciu wyżej wymienionych umów łączna wartość umów zawartych z HANDEN Sp. z o. o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 131.509 tys. zł., przy czym umową o największej wartości jest opisany wyżej Kontrakt.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość Kontraktu oraz łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z HANDEN Sp. z o. o. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.06.2012 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 96.363 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Krzysztof Jałosiński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »