Reklama

CASHFLOW (CFL): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 67/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku zawarł z Idea Parasol FIO - Idea Obligacji Subfundusz, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej: "Obligatariusze") trzy porozumienia, których przedmiotem jest spłata kwot wynikających z wykupu obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę.

Warunki zawartych porozumień określają zasady spłaty 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Cash Flow S. A. nr 2/10/2011 z dnia 18 października 2011 r. Zgodnie z treścią zawartych porozumień Obligatariusze rozłożyli na raty oraz dokonali przesunięcia terminu spłaty przedmiotowych obligacji. Emitent dokona wykupu przedmiotowych obligacji w połowie listopada 2012 roku, pod koniec grudnia 2012 roku oraz pod koniec lutego 2013 roku. Kwota wykupu zostanie powiększona o odsetki ustawowe, liczone od dnia 30 października 2012 r. do dnia faktycznej spłaty całości lub części kwoty wynikającej z obligacji. Strony dopuściły możliwość wcześniejszej zapłaty za Obligacje serii B, niż terminy określone powyżej. Ponadto do czasu dokonania całkowitej zapłaty za Obligacje B zostaną utrzymane w mocy wszystkie zabezpieczenia ustanowione w celu zabezpieczenia Obligacji B określone w Uchwale Zarządu nr 2/10/2011 z dnia 18 października 2011 r.

Pozostałe warunki zawartych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono innych terminów czy też kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień zawarcia porozumień tj. 6 listopada 2012 roku wynosiły 17 571 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) tysięcy złotych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2012 roku, co spowodowało powstanie obowiązku informacyjnego.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »