Reklama

KERDOS (KRS): Zawarcie znaczącej umowy - raport 77

Raport bieżący nr 77/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna (dalej Hygienika), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), niniejszym informuję, iż w dniu 8 listopada 2012 roku Hygienika zawarła z XTO Capital Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (dalej XTO) dwie znaczące umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia.

Reklama

Przedmiotem pierwszej umowy - umowy sprzedaży akcji (dalej Umowa 1) jest kupno przez Hygienika od XTO 1.000 (tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każda akcja, o numerach od A 0001 do A 1000 (dalej Akcje) spółki Mr. House Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 40 lok. 6 (00-832 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000348690 (dalej Mr. House), za łączną cena nabycia 4 900 000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) złotych (dalej Cena), tj. 4 900 (cztery tysiące dziewięćset) złotych za jedną Akcję. Zgodnie z postanowieniami Umowy 1 Cena miała być płatna przelewem na rachunek XTO do dnia 15 listopada 2012 r.; zarazem strony dopuściły możliwość zapłaty Ceny lub jej części przez potrącenie. Tytuł prawny do Akcji przeszedł na Hygienika z chwilą zawarcia Umowy 1. Akcje nabyte przez Hygienika na podstawie Umowy 1 stanowią 100 (sto) procent kapitału zakładowego Mr. House, w związku z czym Mr. House stała się jednoosobową spółką zależną od Hygienika, w której Hygienika przysługują wszystkie głosy na walnym zgromadzeniu. Nabycie przez Hygienika Akcji Mr. House ma charakter inwestycji długoterminowych.

Przedmiotem drugiej umowy - umowy potrącenia wierzytelności (dalej Umowa 2) zawartej pomiędzy Hygienika a XTO dnia 8 listopada 2012 bezpośrednio po zawarciu Umowy 1 jest dokonanie w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności stron w ten sposób, że wierzytelność o zapłatę przez Hygienika na rzecz XTO Ceny za Akcje (tj. kwoty 4.900.000,00 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) złotych) zostanie potrącona do wysokości 999.999,00 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych z wierzytelnością w wysokości 3.900.001 (trzy miliony dziewięćset tysięcy jeden) złotych przysługującą Hygienika względem XTO z tytułu objęcia przez XTO 3.861.387 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika. W związku z dokonanym na podstawie Umowy 2 potrąceniem umownym doszło do pełnego pokrycia objętych przez XTO 3.861.387 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika. Jednocześnie w ramach Umowy 2 strony ustaliły, iż pozostała część Ceny za Akcje w kwocie 999.999,00 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych zostanie przez Hygienika zapłacona przelewem na konto bankowe XTO do dnia 1 stycznia 2013 roku.

Pozostałe warunki obu ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

Kryterium uznania obu ww. umów za znaczące jest ich wartość, przekraczająca w obu przypadkach 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu
Łucja Latos - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »