Reklama

KERDOS (KRS): Zawarcie znaczącej umowy - raport 78

Raport bieżący nr 78/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna (dalej Hygienika), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), niniejszym informuję, iż w dniu 8 listopada 2012 roku Hygienika zawarła z FXELITE Investments Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (dalej FXELITE) dwie znaczące umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia.

Reklama

Przedmiotem pierwszej umowy - umowy sprzedaży udziałów (dalej Umowa 1) jest kupno przez Hygienika od FXELITE 77 480 (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3 874 000 zł (dalej Udziały) spółki "NUFLO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20 (00-549 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000427400 (dalej NUFLO), za łączną cena nabycia 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (dalej Cena), tj. ok. 50,01 (pięćdziesiąt 01/100) złotych za jeden Udział. Zgodnie z postanowieniami Umowy 1, Cena miała być płatna przelewem na rachunek FXELITE do dnia 15 listopada 2012 r.; zarazem strony dopuściły możliwość zapłaty Ceny lub jej części przez potrącenie. Tytuł prawny do Udziałów przeszedł na Hygienika z chwilą zawarcia Umowy 1. Udziały nabyte przez Hygienika na podstawie Umowy 1 stanowią 100 (sto) procent kapitału zakładowego NUFLO, w związku z czym NUFLO stała się jednoosobową spółką zależną od Hygienika, w której Hygienika przysługują wszystkie głosy na zgromadzeniu wspólników. Nabycie przez Hygienika Udziałów ma charakter inwestycji długoterminowej.

Przedmiotem drugiej umowy - umowy potrącenia wierzytelności (dalej Umowa 2) zawartej pomiędzy Hygienika a FXELITE dnia 8 listopada 2012 bezpośrednio po zawarciu Umowy 1 jest dokonanie w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności stron w ten sposób, że wierzytelność o zapłatę przez Hygienika na rzecz FXELITE Ceny za Udziały (tj. kwoty 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych zostanie potrącona do wysokości 29 000,00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) z wierzytelnością w wysokości 3 846 000 (trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy) złotych przysługującą Hygienika względem FXELITE z tytułu objęcia przez FXELITE 3 807 921 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika. W związku z dokonanym na podstawie Umowy 2 potrąceniem umownym doszło do pełnego pokrycia objętych przez FXELITE 3 807 921 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika. Jednocześnie w ramach Umowy 2 strony ustaliły, iż pozostała część Ceny za Udziały w kwocie 29 000,00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych zostanie przez Hygienika zapłacona przelewem na konto bankowe FXELITE do dnia 31 stycznia 2013 roku.

Pozostałe warunki obu ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

Zarząd Hygienika zaznacza, że FXELITE jest podmiotem zależnym od akcjonariusza Hygienika, spółki T.C. Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako że TC Capital Sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem FXELITE. Tym samym FXELITE jest także podmiotem pośrednio zależnym od Kamila Kliniewskiego - Prezesa Zarządu Hygienika, który jest jedynym wspólnikiem TC Capital Sp. z o.o.

Kryterium uznania obu ww. umów za znaczące jest ich wartość, przekraczająca w obu przypadkach 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »