Reklama

MENNICA (MNC): Zawarcie znaczącej umowy - raport 28

Raport bieżący nr 28/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 20 września 2013 roku w wyniku przeprowadzenia przez Gminę Wrocław postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa pomiędzy Gminą Wrocław (Zamawiający) a Mennicą Polską S.A. (Wykonawca), na podstawie której Mennica Polska S.A. świadczyć będzie na rzecz Gminy Wrocław usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w formie elektronicznej kodowanych na Wrocławskiej Karcie Miejskiej (WKM), biletów w formie tradycyjnej, biletów telefonicznych i biletów kolejki linowej Umowa zawarta została na okres 48 miesięcy liczony od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania wartości umowy bez prawa wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze Stron. W przypadku zmiany cen biletów określonych w załączniku do umowy lub innych decyzji Zamawiającego wpływających na pomniejszenie o 30% rocznej należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, Wykonawca po zakończeniu roku, w którym powyższa sytuacja miała miejsce, może odstąpić od umowy, po uprzedzeniu oraz za wezwaniem Zamawiającego do zmiany warunków wykonywania umowy. Uzgodnienia Stron w tym zakresie nie mogą przekroczyć 180 dni roboczych.

Reklama

Szacowana wartość umowy liczona jako wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi 58 536 585,37 zł netto za cały okres trwania umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

I. zwłoki w zakresie rozpoczęcia kodowania i świadczenia usługi dystrybucji biletów przy użyciu 13 nowych terminali samoobsługowych lub przy użyciu terminali mobilnych zgodnie z zasadami i z terminami określonymi w umowie- w wysokości 500 zł za każdy dzień nie działania terminala liczony dla każdego niedziałającego terminala oddzielnie,

II. z tytułu:

a) nie funkcjonowania każdego z Biura Obsługi Klienta - w wysokości 1 500 zł za każdy dzień, liczony dla każdego niedziałającego Biura Obsługi Klienta oddzielnie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub innych ustalonych przez Strony oraz sytuacji niezależnych od Wykonawcy,

b) nie funkcjonowania każdego Punktu Obsługi Klienta - w wysokości 500 zł za każdy miesiąc nie funkcjonowania tj. 30 następujących po sobie dni, liczonych dla każdego Punktu Obsługi Klienta oddzielnie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub innych ustalonych przez Strony oraz sytuacji niezależnych od Wykonawcy,

c) niesprawnego terminala samoobsługowego lub mobilnego - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za niesprawny terminal Strony umowy rozumieją urządzenie, które z powodu błędu, awarii, zaniechania przez Wykonawcę wyposażenia go w materiały eksploatacyjne lub wykonania innych obowiązków określonych umową niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terminala, uniemożliwia nabycie Biletu przez 48h za gotówkę lub przy użyciu karty płatniczej od momentu uzyskania przez Wykonawcę informacji o niesprawności terminala i nie zostanie usunięta przyczyna awarii, z wyłączeniem aktów wandalizmu oraz zdarzeń niezależnych od Wykonawcy leżących po stronie osób trzecich.

d) sporządzenia raportu ze sprzedaży biletów lub zestawienia zawierającego błędy ilościowe lub wartościowe lub asortymentowe – w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony błędny raport lub zestawienie,

e) w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że przekazany Zamawiającemu raport ze sprzedaży biletów jest niepełny - w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

f) nie dostarczenia w terminach, o których mowa w umowie raportów finansowych i reklamacyjnych w wersji papierowej oraz kopii faktur VAT wraz z zestawieniami – w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

g) nie wprowadzenia w systemie dystrybucji biletów w terminie wskazanym przez Zamawiającego zmiany typów, rodzajów lub cen biletów- w wysokości 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba że nie wynika ono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

h) naruszenia obowiązków związanych z powierzeniem danych osobowych, których skutkiem będzie utrata lub naruszenie integralności przetwarzanych danych osobowych, lub też uzyskanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych przez osoby trzecie – w wysokości 10 000 zł za każde stwierdzone naruszenie,

i) nie zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania dystrybucyjnego - w wysokości 500 zł za uchybienie (za brak dostępu uznaje się przerwę w dostępie wynoszącą co najmniej 7 kolejnych dni),

j) zmiany lokalizacji terminali samoobsługowych, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego - w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

k) opóźnienia w przekazywaniu raportów o stanie i funkcjonowaniu terminali samoobsługowych oraz o wystąpieniu awarii i błędów w funkcjonowaniu Terminali samoobsługowych, mobilnych oraz obsługowych, większego niż 3 dni robocze - w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia ponad ten okres.

Umowa przewiduje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą - wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-20Leszek KulaCzłonek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
2013-09-20Małgorzata Lis-WąsowskaProkurent, Główny Księgowy

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »