Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 67

Raport bieżący nr 67/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2013 r. pomiędzy MIRBUD S.A. w Skierniewicach jako Wykonawcą ("MIRBUD”) a Emitentem jako Podwykonawcą, została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie robót, polegających na kompleksowym wykonaniu konstrukcji żelbetowej monolitycznej w strefie 3 obiektu Nowoczesnej Hali Widowiskowo – Sportowej PODIUM w Gliwicach ("Umowa”).

Reklama

Za realizację przedmiotu Umowy Emitent otrzyma szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 29.163.477,45 (dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 45/100) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w załączniku do Umowy i obmiary wykonanych robót.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 19 czerwca 2014 r.

W Umowie zostały określone następujące kary umowne:

1. Emitent zapłaci MIRBUD karę umowną:

a) za zwłokę Emitenta w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości:

- 20.000,00 zł za każdy dzień zwłoki jeżeli zwłoka nie przekracza 15 dni,

- 100.000,00 zł za każdy następny dzień zwłoki powyżej 15 dni zwłoki.

Strony ustaliły, iż maksymalna wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu Umowy wynosi 15% wartości netto Umowy.

b) za zwłokę Emitenta w dotrzymaniu terminów pośrednich Umowy w wysokości:

- 20.000,00 zł za każdy dzień zwłoki jeżeli zwłoka nie przekracza 15 dni

- 100.000,00 zł za każdy następny dzień zwłoki powyżej 15 dni zwłoki.

Strony ustaliły, iż maksymalna wysokość kar za niedotrzymanie terminów pośrednich wynosi 15% wartości netto Umowy.Kary za terminy pośrednie nalicza się w terminie zakończenia realizacji Umowy i zostają one anulowane w przypadku braku zwłoki w realizacji terminu końcowego.

c) za zwłokę Emitenta w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości:

- 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki jeżeli zwłoka nie przekracza 15 dni

- 20.000,00 zł za każdy następny dzień zwłoki powyżej 15 dni zwłoki.

Strony ustaliły, iż maksymalna wysokość kar za zwłokę Emitenta w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji wynosi 10% wartości netto Umowy.

2. Maksymalna wysokość kar umownych, wypłacanych przez którąkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 15% wartości netto Umowy.

3.Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. Kwotę odszkodowania pomniejsza się o zapłaconą karę umowną.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-24Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2013-09-24Wojciech GóreckiCzłonek ZarząduWojciech Górecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »