Reklama

PATENTUS (PAT): Zawarcie znaczącej umowy. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. (Wykonawca) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2013 roku wpłynęła umowa PAT 13.082-01 datowana z dniem 14.10.2013 rok zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (Zamawiający) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na łączną wartość 11 369 594,28 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest: serwis techniczny oraz dostawa części zamiennych podzespołów i zespołów dla następujących maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A.:

Reklama

1. Przenośnik zgrzebłowy ścianowy: PAT-E300, PAT- E260, PATENTUS PAT –E260;

2. Przenośnik zgrzebłowy podścianowy: PAT -200, PAT-200/M, PAT-200w.II, PAT-200z UKP1;

3. Przenośnik zgrzebłowy odstawczy: PATENTUS PAT-202,PAT-205, PAT-200, PAT-06/620/E180, PAT-06440/E180;

4. Przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200;

5. Platformy transportowe:PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W;

6. Kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300;

7. Hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

Wykonanie serwisu w/w maszyn i urządzeń polegać będzie na przywróceniu pełnej zdolności produkcyjnej (ruchomej) maszyn i wystawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów do prawidłowego użytkowania serwisowanych maszyn w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Zakres ilościowy jest zakresem szacunkowym, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.

Termin realizacji umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych Zakładów Zamawiającego, lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty łącznej wartości umowy.

- Gwarancja:

a) Na usługę (robociznę) – 3 miesiące;

b) Na wymienione/dostarczone części, podzespoły, zespoły nowe – 12 miesięcy;

c) Na wymienione/dostarczone zespoły i podzespoły poremontowe – 6 miesięcy.

- Kary umowne:

 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: w wysokości 1% ceny (brutto) danego zlecenia/zamówienia jednak nie mniej niż 300 zł za każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin realizacji/dostawy; w wysokości 1% ceny (brutto) danego zlecenia jednak nie mniej niż 300 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych usterek w przedmiocie umowy; w wysokości 0,1% ceny(brutto) danego zlecenia jednak nie mniej niż 100 zł za każdą godzinę zwłoki w stosunku do czasu przystąpienia do usunięcia awarii.

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% ceny (brutto) łącznej wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

 Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;

 Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów Prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-16JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »