Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 15

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. pomiędzy Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, został zawarta umowa dla zadania pn. "Budowa suszarni osadów ściekowych w Legnicy” Kontrakt nr JRP/PR/P-1/01/14 ("Kontrakt”). Kontrakt został zawarty w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy w trybie przetargu nieograniczonego, numer referencyjny JRP/PR/P-1/01/14, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Reklama

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie robót polegających na budowie suszarni osadów ściekowych w Legnicy wraz z usunięciem w nich wszelkich wad.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Kontraktu ("zatwierdzona kwota kontraktowa”) ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i wynosi kwotę 17.181.764,96 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 96/100), (z podatkiem VAT).

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Kontraktu ma nastąpić nie później niż jeden miesiąc od daty podpisania Kontraktu. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Kontraktu został ustalony na 15 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Zgodnie z Kontraktem zostały ustalone następujące kary umowne:

1) kara umowna za opóźnienie – 0,1% zatwierdzonej kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,

2) kara umowna za nieterminowe wypełnienie obowiązku usuwania wad (okres zgłaszania wad, gwarancja jakości i/lub rękojmia za wady) - 0,1% zatwierdzonej kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,

3) kara umowna za odstąpienie bez przyczyn podanych przez Wykonawcę – 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej,

4) kara umowna za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad (rękojmia za wady) - w wysokości 0,01% zatwierdzonej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki,

5) kara umowna za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 10.000 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty,

6) kara umowna za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 100.000 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub zmianę umowy,

7) kara umowna za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 100.000 zł za każdego podwykonawcę lub zmianę umowy,

8) kara umowna za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 50.000 zł za każdą nie zmienioną umowę;

9) kara umowna za przekroczenie parametrów gwarantowanych określonych w programie funkcjonalno-użytkownym (kara umowna jest obliczana według trzech różnych wzorów określonych w Kontrakcie w zależności od rodzaju parametru).

Maksymalna kwota kar umownych za opóźnienie – 20% zatwierdzonej kwoty kontraktowej. W przypadku, gdy kary za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

Kontrakt składa się z 3 części: Aktu Umowy wraz załącznikami w postaci formularza oferty z załącznikiem złożonych przez Emitenta w postępowaniu przetargowym, Warunków Ogólnych, które stanowią warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, Warunków Szczególnych, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych, wymagań zamawiającego w formie programu funkcjonalno – użytkowego, wykazu cen, warunków gwarancji (karty gwarancyjnej).

Pozostałe warunki Kontraktu nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

W związku z powyższym Kontrakt został uznany za znaczący, gdyż jego przedmiot ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-24Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2014-04-24Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »