Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 31

Raport bieżący nr 31/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, w dniu 9 lipca 2014 r. pomiędzy Fundacją Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii w Poznaniu, jako Zamawiającym ("Zamawiający”) a Emitentem, jako Wykonawcą ("Wykonawca”), została zawarta umowa nr 1/2014 ("Umowa”). Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.4: Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest "Wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz budowie budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Zakrzewie wraz z zagospodarowaniem całego terenu działki i uzbrojeniem terenu, a także uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w ramach projektu "Uruchomienie Parku Naukowo-Technologicznego na bazie e platformy do współtworzenia środowiska innowacji i transferu wiedzy".

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10.549.573.30 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 30/100) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi poprzez podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego, poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zmawiającego pozwolenia na użytkowaniu obiektu, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

W Umowie zostały określone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w wysokości 0,2% wartości brutto kwoty określonej w Umowie, za każdy dzień opóźnienia;

b) w przypadku zwłoki w zrealizowaniu Umowy przez Wykonawcę, polegającego na uchybieniu terminom określonym w Umowie - w wysokości 0,05% wartości brutto kwoty określonej w Umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od pierwszego dnia włącznie, w którym opóźnienie nastąpiło;

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wartości brutto kwoty określonej w Umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu dnia, wyznaczonego do ich usunięcia;

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w wysokości 5% wartości brutto kwoty określonej w Umowie.

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, karę umowną w wysokości 10% wartości brutto kwoty określonej w Umowie.

2. W przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,04% wartości brutto kwoty określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w Umowie.

3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w rozpoczęciu odbioru robót Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wartości brutto kwoty określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w Umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-10Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2014-07-10Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »