Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 37

Raport bieżący nr 37/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 14 lipca 2014 r., informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 r. pomiędzy Adgar BCIII Sp. z o.o.” Sp. k. w Warszawie, jako Inwestorem a Emitentem, jako Wykonawcą, została podpisana umowa o wykonawstwo robót budowlanych ("Umowa”). Podpisanie Umowy stanowi wyraz uzgodnień dokonanych pomiędzy Inwestorem a Emitentem w liście potwierdzającym datowanym na 10 lipca 2014 r. List potwierdzający został opisany w raporcie bieżącym nr 34/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. Przedmiot Umowy oraz wynagrodzenie za jego wykonanie zostały potwierdzone w Umowie zgodnie z postanowieniami wskazanego wyżej listu potwierdzającego, tj.: (1) przedmiotem Umowy jest wykonanie kompletu robót polegających na remoncie i modernizacji budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego w kompleksie Adgar Park West, znajdującym się w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie; (2) za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 27.595.547,68 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 68/100) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reklama

Zgodnie z Umową zakończenie prac nastąpić powinno do dnia 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora następujących kar umownych:

a) karę umowną w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w usunięciu z terenu budowy podwykonawcy, na którego udział w realizacji przedmiotu Umowy Inwestor nie wyraził zgody lub żąda jego usunięcia zgodnie z postanowieniami Umowy,

b) karę umowną w wysokości 0,10% Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie przekroczenia któregokolwiek z terminów kluczowych przy czym w odniesieniu do terminu kluczowego ("dwie daty kluczowe”) o więcej niż 14 dni, co oznacza, iż kara umowna jest należna Inwestorowi począwszy od 15 dnia opóźnienia w odniesieniu do danego terminu kluczowego aż do 5 dnia penalizowanego opóźnienia i 0,20 % począwszy od 6 penalizowanego dnia do 14 penalizowanego dnia a następnie 0,25 %,

c) karę umowną w wysokości 0,20 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie terminu odbioru końcowego o więcej niż 14 dni, co oznacza, iż kara umowna jest należna Inwestorowi począwszy od 15 dnia opóźnienia w odniesieniu do terminu odbioru końcowego,

d) karę umową w wysokości 500,00 złotych dziennie za każdy przypadek naruszenia obowiązku nieprzestrzegania noszenia kasków i obuwia ochronnego przez pracowników Wykonawcy, pracowników jego podwykonawców oraz inne osoby działające na zlecenie Wykonawcy przebywające za wiedzą i zgodą Wykonawcy na terenie budowy,

e) karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każdy przypadek naruszenia pozostałych obowiązków Wykonawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Umowy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

3. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę zobowiązania do zachowania poufności Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto wynikającego z umowy z Podwykonawcą.

4. Łączna wysokość kar umownych należnych Inwestorowi z wszystkich tytułów określonych w niniejszej Umowie nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto.

5. Kary umowne naliczane i płacone na podstawie Umowy są od siebie niezależne i podlegają zsumowaniu.

6. Inwestor jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-01Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2014-08-01Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »