Reklama

MENNICA (MNC): Zawarcie znaczącej umowy - raport 101

Raport bieżący nr 101/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka” lub "Emitent”) zawiadamia, że w dniu 09 października 2014 roku w wykonaniu Umowy Kredytu, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku oraz w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu, Spółka zawarła z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (" DNB SA”) umowę zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego ("Umowa zastawu”).

Reklama

Przedmiotem Umowy zastawu jest ustanowienie przez Spółkę na rzecz DNB S.A. zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na 565.517 (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) sztuk akcji Netii SA. stanowiących 0,1625% kapitału zakładowego Netii SA, o łącznej wartości nominalnej 565.517 PLN ("Akcje”), do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 255.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach Spółki wynosi 2.406.444,49 PLN.

Spółka zobowiązała się w okresie trwania Umowy zastawu, że nie sprzeda, nie przeniesie, ani w żaden inny sposób nie rozporządzi Akcjami oraz nie ustanowi jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani nie dokona obciążenia Akcji jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Zgodnie z postanowieniami Umowy zastawu zaspokojenie DNB SA z Akcji nastąpi według wyboru DNB SA:

- w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub

- przez przejęcie Akcji – przez DNB SA zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 1966r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów lub

- w przypadku zastawu finansowego przez przejęcie Akcji zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych lub

- w przypadku zastawu finansowego poprzez sprzedaż Akcji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego DNB SA w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym .

Akcje stanowią inwestycję długoterminową Spółki.

Zastaw finansowy ustanowiony na Akcjach wygasa z chwilą uprawomocnienia się wpisu zastawu rejestrowego na Akcjach do Krajowego Rejestru Zastawów, zaś zastaw rejestrowy ustanowiony na Akcjach wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności DNB S.A. wynikających z Umowy kredytu.

Pomiędzy Emitentem, osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi, a DNB S.A. i osobami zarządzającymi DNB S.A. nie istnieją powiązania.

Kryterium uznania Umowy Zastawu za znaczącą: Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-10Katarzyna IwućCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2014-10-10Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »