Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2015 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy "EBB” Sp. z o.o. w Warszawie, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, opatrzoną datą 19 stycznia 2015 r. Przedmiotem umowy jest budowa stanu surowego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, parkingami podziemnymi i naziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 448 i 487 obr. 19 przy ul. Ołówkowej i Przemysłowej w Pruszkowie ("Umowa”).

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 11.550.000,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Umową zakończenie robót (ostatnie betonowanie) ustalono na dzień 30 listopada 2015 r. oraz dodatkowo do 6 tygodni na rozszalowanie.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w zakończeniu całości robót lub za zwłokę w usuwaniu wad w wysokości 0,2% wartości całości robót netto za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w zakończeniu danego etapu robót wyodrębnionego w harmonogramie robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie tego etapu robót. Z zastrzeżeniem, że w przypadku zakończenia całości Robót (bez wad) w terminie umownym kary umowne nie zostaną naliczone przez Zamawiającego;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości całości robót netto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości całości Robót netto.

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

4.Maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, wypłacanych przez którąkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-12Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-02-12Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »