AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 7

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż pomiędzy Emitentem, jako Zamawiającym a K&K Systemy Sanitarno – Grzewcze Sp. z o.o. w Przeźmierowie, jako Wykonawcą, w dniu 22 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i mechanicznych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Fabryki Pentair w Dzierżoniowie" ("Umowa”) realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy zawartej z Inwestorem to jest "PENTAIR POLAND" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 53/2014 z dnia 3 października 2014 r. Wartość ryczałtowa przedmiotu Umowy wynosi 5.173.151,05 (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 5/100) złotych netto, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT. Zakończenie robót nastąpi do dnia 11 sierpnia 2015 r.

Reklama

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,5% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do każdego terminu pośredniego określonego w Umowie,

b) 0,5% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu końcowego określonego w Umowie;

c) 0,5% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy przeglądzie technicznym przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w protokole przeglądu technicznego przedmiotu Umowy;

d) 0,5% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w przedmiocie Umowy stwierdzonych w protokole z czynności odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego w stosunku do terminu określonego w protokole;

e) 0,2% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w zabezpieczeniu miejsca występowania wady w stosunku do terminu określonego w Umowie;

f) 0,2% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wady w stosunku do terminu określonego w Umowie;

g) 0,2% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie;

h) 10% kwoty Wynagrodzenia za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy;

i) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500,00 złotych za każdy przypadek niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania do stawienia się na wezwanie Zamawiającego celem udziału w weryfikacji zgłoszenia wady zgodnie z Umową;

j) 1.000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przez Wykonawcę zasad BHP oraz zasad poruszania się/przebywania na Terenie Budowy;

k) 1.000,00 zł za każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązku utrzymania porządku i czystości lub za nieprzekazanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów zgodnie z Umową

l) 1.000,00 zł za każde naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania w zakresie wykonania przedmiotu Umowy własnymi siłami i zaniechania powierzenia wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawcy określonego w Umowie;

m) 1.000,00 zł za każde naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do złożenia oświadczenia o stanie rozliczeń z Zamawiającym;

n) 1.000,00 zł za każde naruszenie przez Wykonawcę zakazu reklamy, o którym mowa w Umowie;

o) 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w złożeniu Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia zgodnie z Umową;

p) 1.000,00 zł za każdy przypadek złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w zakresie stanu rozliczeń z Podwykonawcami.

W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jakie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu, Zamawiający może dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

2. Limit kar umownych dla Wykonawcy ze wszystkich tytułów określonych w Umowie został ustalony do wysokości maksymalnej 15% Wynagrodzenia.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-22Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-04-22Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »